Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Pożyczka inwestycyjna z premią

Wnioskuj o pożyczkę na rozwój firmy. Możesz uzyskać premię w postaci subsydiowania odsetek.

Pożyczka rozwojowa

Dzięki pożyczce możesz sfinansować kapitał obrotowy realizowanej inwestycji.

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Wnioskuj o pożyczkę inwestycyjno-obrotową na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.