• pożyczka rozwojowa w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 300 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
Cel finansowania:
 • Finansowanie przeznaczone będzie na inwestycje związane z m.in.:
  a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  b) unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
  c) modernizacją środków produkcji,
  d) adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
  e) wyposażeniem nowych/doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19.

Korzyści:
 • poprawa potencjału konkurencyjnego,
 • zwiększenie produktywności,
 • poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi.
Warunki:
 • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • Przedsięwzięcia realizowane przez Start-upy.
 • Okres finansowania do 5 lat z możliwością wydłużenia o okres dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych
 • Karencja standardowa w spłacie: 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Nabór wniosków został zakończony. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą.