• pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,61% w skali roku
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
  Cel 1. Istotne poszerzenie rynków zbytu lub
  Cel 2. Poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.
 • Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) zmianą procesu produkcyjnego
  b) zmianą sposobu świadczenia usług
  c) zakupem maszyn i sprzętu
  d) rozbudową zaplecza
 • Finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego, dotyczące:
  Cel 3. Poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno- promocyjnych (TIK) lub
  Cel 4. Redukcja wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych
 • Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in.:
  a) dzięki zastosowaniu ekoinnowacji
  b) przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego
 • Okres spłaty: do 7 lat, z możliwością wydłużenia o okres udzielonych wakacji kredytowych
 • Karencja w spłacie: 12 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Nabór wniosków został zakończony. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą.