• pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,61% w skali roku
 • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego, dotyczące:
  a) poprawy potencjału konkurencyjnego
  b) poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi
  c) zwiększenia produktywności.
Cel finansowania:

a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
b) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
c) modernizacja środków produkcji,
d) adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
e) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,

 • Okres spłaty: do 7 lat, z możliwością wydłużenia o okres udzielonych wakacji kredytowych
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
 • W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.
Bank Spółdzielczy w CzerskuOsoba kontaktowa:

Oddział i centrala
ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk

Wojciech Turzyński
Tel. 52 395 37 62              
Tel. kom. 512 388 234
wojtek.turzynski@bsczersk.pl

Oddział Banku w Karsinie
ul. Długa 50, 83-440 Karsin

Monika Janikowska
Tel. 58 680 18 84,
Tel. kom. 519 353 549
monika.janikowska@bsczersk.pl

Filia Banku w Chojnicach
ul. Mickiewicza 5, 89-600 Chojnice

Julia Rutkowska
Tel. 52 395 05 00, 
Tel. kom. 510035020
julia.rutkowska@bsczersk.pl