• kwota pożyczki – do 500 tys. zł
 • okres spłaty – do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy (okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących inwestycję na terenie województwa pomorskiego
 • oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki

Cel finansowania:

Ze środków pożyczki inwestycyjnej II możliwe jest finansowanie inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego związanych z:

 • poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej,
 • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Dodatkowo możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 25 proc. środków pożyczki, pod warunkiem, że kapitał obrotowy jest bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku
ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk,
tel. 58 301 02 29, 784 317 998
Przemysław Derdowski
tel. 58 301 02 29, 784 317 998
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni
ul. Hutnicza 53, biuro nr C, II piętro p. 205, 81-061 Gdynia,
tel. 58 620 96 09
Ewa Wiktorek
tel. 728 970 389,
Katarzyna Wnuczyńska
tel. 784 318 052
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk,
tel. 59 846 84 47
Ewelina Kolak-Maciejewska
tel. 664 981 645
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku
pl. Pokoju 8, pokój 5, 84-300 Lębork,
tel. 59 333 00 06 
Katarzyna Adamiak
tel. 539 972 295
Pomorski Fundusz PożyczkowyOsoba kontaktowa

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Centrala w Gdańsku
ul. Szara 32‑33, I piętro

80‑116 Gdańsk

Danuta Szulborska
tel. 58 302 20 05
tel.
601 140 209

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Biuro w Bytowie
Inkubator STOLEM, pok. 114
ul. Podzamcze 34, 77‑100 Bytów

Joanna Harasiuk
tel. kom. 609 818 301

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Biuro w Kartuzach
Kartuskie Centrum Kultury, pok. 2.8
ul. Klasztorna 1, 83‑300 Kartuzy
Małgorzata Rychert
tel. kom. 609 813 182
 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – Biuro w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny lok. 140B
ul. Portowa 13B, 76‑200 Słupsk

Sławomira Łukowska
tel. kom. 601 512 131

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – Biuro w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3, 83‑110 Tczew

Natalia Langowska
tel. kom.
607 927 167

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – Biuro w Wejherowie
ul. Sobieskiego 227, pok. (21-22, II piętro) , 84‑200 Wejherowo

Anna Romanowska,
tel. kom. 607 377 767

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Osoba kontaktowa
ul. Cieszyńskiego 38 lok. 32, 
80-809 Gdańsk

Mariola Szeliga
tel.: 58 888 17 78

Dolnośląski Park Innowacji i NaukiOsoba kontaktowa
Biuro Credipass sp. z o.o. 
Ul. Świętojańska 43/43
81-391 Gdynia
 

Paula Śmieszkowska
E-mail: Pau[email protected]
Tel.: 573 264 231

 Paweł Blacheta
E-mail: [email protected]
Tel.: 519 538 300
 Łukasz Tomczyk
E-mail: [email protected]
Tel.: 789 058 248
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.osoba kontaktowa
Biuro Credipass sp. z o.o. 
Ul. Świętojańska 43/43
81-391 Gdynia
Danuta Chudy
E-mail: [email protected] 
tel. 887 350 162
 Iwona Siewert
E-mail: [email protected] 
tel. 887 350 161
 Łukasz Weber
E-mail: [email protected]
tel. 887 350 156