• mikropożyczka w województwie pomorskim

  • o finansowaniu do 100 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
  • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
Cel finansowania:

Finansowane będą inwestycje związane z m.in.:

a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,

b) unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,

c) modernizacją środków produkcji,

d) adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,

e) wyposażeniem nowych/ doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

  • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.
  • W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19
  • Przedsięwzięcia realizowane przez start- upy.
Korzyści:

a) poprawa potencjału konkurencyjnego,

b) zwiększenie produktywności,

c) poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi.

  • Okres spłaty: do 5 lat z możliwością wydłużenia okresu spłaty o okres dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

 

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-EkonomicznychOsoba kontaktowa:

Siedziba:
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: +48 22 636 07 40
E-mail: tise@tise.pl

Gdańsk:
Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
Tel.: +48 662 834 361
E-mail:pozyczka@tise.pl

Weronika Bukowska
Tel.: +48 694 413 475
E-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

 

Przemysław Buczkowski/Katarzyna Robak
Tel.: +48 662 834 361
E-mail: pozyczka@tise.pl