Piotr Kubiak - "FILATI"

Maciej Mikołajczyk - "MIKOMAX"

Andrzej Grygiel, prezes Grand Vertical Parking"

Andrzej Grygiel – "Grand Vertical Parking"