Poznaj projekty

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj także przekierowanie do listy wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do sprawozdań z realizacji Programu Inteligentny Rozwój, opracowań i analiz dotyczących Programu oraz przekierowanie do serwisu poświęconemu ewaluacji w Polsce.

Opracowania i analizy

Pod powyższym linkiem można zapoznać się między innymi z materiałem "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej". Jest to dokument pomocniczy, zarówno dla beneficjentów, jak i dla instytucji pośredniczących lub wdrażających. Zawarte w nim informacje ułatwią identyfikację sektorów i rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą zostać objęte wsparciem ze środków Programu, a tym samym poddziałania 3.2.2. Opracowanie jest zaktualizowaną wersją dokumentu obowiązującego dla Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Uwzględnia zmiany wykluczeń, jakie zaszły w wyniku reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej i które mają zastosowanie w przypadku PO IR.

Ewaluacja

Dowiedz się o instytucjach w Programie