Aktualności innowacji technologicznych

Aktualizacja regulaminu szóstego konkursu w ramach 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy o aktualizacji regulaminu szóstego konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, w ramach której dokonano m.in. wydłużenia…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 12.12.2019 r. Lublin

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 12.12.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z…

Szczegóły

Aktualizacja wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines)

23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która wskazuje jako…

Szczegóły

Zmiany w Harmonogramie naborów PO IR

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Harmonogramu naborów PO IR na 2019 rok oraz publikacji Harmonogramu naborów PO IR na 2020 rok. Trwający obecnie szósty nabór wniosków o…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 19.11.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 19.11.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in.…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla szóstej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej…

Szczegóły

Numer szóstego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https:…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla piątej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

 

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej…

Szczegóły

Jak prawidłowo przygotować weksel i deklarację wekslową do umowy o dofinansowanie – materiał informacyjny

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pojawiające się trudności w prawidłowym przygotowaniu weksla i deklaracji wekslowej dla podpisywanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na…

Szczegóły

350 mln zł na innowacje dla przedsiębiorstw MŚP – powraca Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy…

Szczegóły

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Lublinie 18.09.2019 r.

Innowacyjna firma. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z woj. Lubelskiego – spotkanie informacyjne w Lublinie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla trzeciej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 6

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank…

Szczegóły

Aktualizacja regulaminu konkursu dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie – 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Zmiany w…

Szczegóły

Kolejny, VI konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku!

Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy sektora MŚP będą mieli możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii już w IV kwartale bieżącego roku.W związku z aktualizacją…

Szczegóły