Aktualności innowacji technologicznych

Listy rankingowe dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu…

Szczegóły

„Polskie innowacje: krok w przyszłość”

W ciągu ostatnich pięciu lat środki unijne pomogły w realizacji około 10 tysięcy różnych innowacyjnych pomysłów. Na portalu Fundusze Europejskie pojawiła się nowa zakładka „Polskie innowacje: krok w…

Szczegóły

Nowość technologii, nowość produktu – jak to rozumieć?

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami zadawanymi przez przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu na innowacje technologiczne POIR, zamieszczamy poniższy komentarz w zakresie…

Szczegóły

Aktualizacja Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – VII nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach VII naboru poddziałania 3.2.2…

Szczegóły

Dokumentacja konkursowa dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie jest już dostępna – zapoznaj się z materiałami

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o publikacji dokumentacji dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, która znajduje…

Szczegóły

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR już od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.…

Szczegóły

Zmiana terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, który zakończy…

Szczegóły

Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju i dowiedz się jak jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie!

Dowiedz się, jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie, aby ułatwić jej powrót na ścieżkę wzrost. Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju: Cyfrowa Firma, posłuchaj praktycznych…

Szczegóły

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z koronawirusem

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie na innowacje technologiczne przygotowało Ministerstwo Funduszy i…

Szczegóły

Zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Bank…

Szczegóły

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

 

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 03.03.2020 r. Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie w dniu 03.03.2020 r. (wtorek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 28.02.2020 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w dniu 28.02.2020 r. (piątek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 13.02.2020 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 13.02.2020 r. (czwartek), w trakcie której będą…

Szczegóły