Aktualności innowacji technologicznych

Komunikat dla Beneficjentów działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), cyt.: „Bank kredytujący może zawierać…

Szczegóły

10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują…

Szczegóły

Kredyt technologiczny wspiera najbardziej innowacyjne polskie firmy

Beneficjent Kredytu technologicznego, Spółka SEPPA z Chełmży, została wyróżniona w plebiscycie „Euro Symbol Innowacji 2013", prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego. Przedsiębiorstwo…

Szczegóły

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji w działaniu 4.3, zostaje zamknięty konkurs uruchomiony 22 października 2012 r. i wstrzymany 23 października 2012 r. w ramach działania 4.3…

Szczegóły

Komunikat w sprawie rozliczania faktur wyrażonych w walutach obcych

Odpowiadając na liczne pytania kierowane do BGK jako Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG - dotyczące wątpliwości pojawiających się przy rozliczaniu faktur w walutach…

Szczegóły

Komunikat na temat obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Na podstawie § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006, o którym mowa w § 10 ust. 2 ww. umowy BGK pragnie przypomnieć,…

Szczegóły

Komunikat do przedsiębiorców - beneficjentów działania 4.3 Kredyt Technologiczny PO IG.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja Wdrażająca dla działania 4.3 PO IG mając na uwadze prawidłowe rozliczenie inwestycji technologicznych, przypomina beneficjentom o konieczności realizacji…

Szczegóły

Komunikat w sprawie naboru wniosków, który zakończył się w październiku 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) informuje, że w…

Szczegóły

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie

Z upływem 23 października 2012 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013. czytaj więcej

Szczegóły

Konferencja: „Nauka idzie w... biznes" - zarejestruj się już dziś!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes", która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 listopada br. Będzie to wydarzenie, podczas którego poruszona zostanie problematyka współpracy, w…

Szczegóły

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

22 października 2012 r. BGK rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,…

Szczegóły

Komunikat dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że…

Szczegóły

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków

Z upływem dnia 7 grudnia 2011 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.

Zobacz pełną treść ogłoszenia -…

Szczegóły

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z…

Szczegóły

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 6 grudnia 2011 r. wznawia przyjmowanie wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.P…

Szczegóły