Aktualności innowacji technologicznych

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 5)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 5

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (Runda 4)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 3)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Numer siódmego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności. Publikacja zapytania ofertowego…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 1,2)

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty…

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne - wydłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie złożeniem 30 grudnia 2020 r. wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i tym samym znaczący…

Szczegóły

Zachowanie terminu złożenia wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

nawiązując do pytań o możliwość skorzystania z rozwiązań przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N06

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Zmiana adresu korespondencyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego

uprzejmie informujemy, że wszelką korespondencję związaną z 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy kierować na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego:

Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

nawiązując do licznych zapytań o dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem…

Szczegóły

Nowa Baza Konkurencyjności dostępna już od 18 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

od 18 sierpnia 2020 r. będziecie Państwo mogli korzystać z nowej Bazy Konkurencyjności, która zastąpi dotychczasową wersję. Bez zmian pozostanie adres strony. Od momentu…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 3

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły