Aktualności innowacji technologicznych

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 3)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Numer siódmego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 1,2)

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty…

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne - wydłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie złożeniem 30 grudnia 2020 r. wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i tym samym znaczący…

Szczegóły

Zachowanie terminu złożenia wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Nawiązując do pytań o możliwość skorzystania z rozwiązań przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – N06

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Zmiana adresu korespondencyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego

Uprzejmie informujemy, że wszelką korespondencję związaną z 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy kierować na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego:

 

Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Nawiązując do licznych zapytań o dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem…

Szczegóły

Nowa Baza Konkurencyjności dostępna już od 18 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 18 sierpnia 2020 r. będziecie Państwo mogli korzystać z nowej Bazy Konkurencyjności, która zastąpi dotychczasową wersję. Bez zmian pozostanie adres strony - https://bazakonkurenc…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Listy rankingowe dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu…

Szczegóły

„Polskie innowacje: krok w przyszłość”

W ciągu ostatnich pięciu lat środki unijne pomogły w realizacji około 10 tysięcy różnych innowacyjnych pomysłów. Na portalu Fundusze Europejskie pojawiła się nowa zakładka „Polskie innowacje: krok w…

Szczegóły

Nowość technologii, nowość produktu – jak to rozumieć?

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami zadawanymi przez przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu na innowacje technologiczne POIR, zamieszczamy poniższy komentarz w zakresie…

Szczegóły