Aktualności innowacji technologicznych

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Zainteresowanie tegoroczną edycją Dni Otwartych Funduszy Europejskich niezwykle nas cieszy. Zależy nam, aby jak najwięcej Beneficjentów mogło przygotować atrakcje dla odwiedzających lub pochwalić się…

Szczegóły
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a nawet Europą? Teraz masz na to szansę!  Dni Otwarte Funduszy Europejskich to świetna okazja, aby…

Szczegóły

Ostrzeżenie przed firmami rzekomo pośredniczącymi w składaniu wniosków do BGK

Ostrzegamy przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych instytucji udzielających wsparcia ze środków…

Szczegóły

Aktualizacja Regulaminu konkursu oraz wzoru umowy o dofinansowanie – 7 nabór

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wyników oceny projektów złożonych w ramach 7 konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR, skutkujących koniecznością zawarcia dużej…

Szczegóły
Dni Otwarte Funduszy Europejskich: do 3 września zgłoś swój projekt!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich: do 3 września zgłoś swój projekt!

Jeśli skorzystałeś ze środków unijnych i chcesz pokazać swój projekt, termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) został wydłużony - masz czas do 3 września. Projekty można zgłaszać…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 7)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 7

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 5

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 6)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 6

Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne – podpisywanie umów o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na podpisanie umowy o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO…

Szczegóły

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 5)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Szczegóły