Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 7)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach 7 naboru wniosków o dofinansowanie (runda 7)

Pliki do pobrania