Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 3)

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach 7 naboru wniosków o dofinansowanie (runda 3)

Sprawdź skład Komisji Oceny Projektów (PDF, 2MB)