Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N06

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach szóstego naboru wniosków o dofinansowanie.

Skład Komisji oceny projektów.