Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N07 (Runda 1,2)

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach siódmego naboru wniosków o dofinansowanie (runda 1,2). 

Skład Komisji oceny projektów.