Powrót

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej, drugiej i trzeciej rundy szóstego naboru wniosków, prowadzonych w dniach od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r., od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. i w dniach od 04.02.2020 r. do 27.02.2020r.

Pliki do pobrania