Powrót

Pożyczki z Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby prywatne
Na co?
Podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy
Termin obowiązywania zmian
Od 1 marca 2020 r.
Zmiany w Programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” obejmują: 
  • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy

  • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych)

  • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy)

  • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy

  • nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy

  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy

  • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację podmiotu.

Warto wiedzieć! O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Więcej o programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”
Poznaj historie

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Materiały promocyjne