Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Poszerzenie oferty i rozwój działalności turystycznej lub okołoturystycznej, prowadzonej w Polsce Wschodniej
Do kiedy?
Wnioski o pożyczkę na rozwój turystyki można składać w naborze ciągłym

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka finansowanego ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej. Finansowanie pomoże poszerzyć ofertę Twojej firmy, podnieść jakość produktów i usług oraz opłacić bieżące wydatki. Wnioskuj o pożyczkę i rozwiń swój turystyczny biznes.

Kto może skorzystać z pożyczki na rozwój turystyki?

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom realizującym inwestycje w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, możesz wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Na co można przeznaczyć pożyczkę na rozwój turystyki?

Dzięki pożyczce na rozwój turystyki:

 • zbudujesz lub rozbudujesz obiekt noclegowy lub gastronomiczny
 • stworzysz lub rozwiniesz infrastrukturę rekreacyjno-sportową
 • rozpoczniesz lub rozwiniesz produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych
 • podniesiesz jakość świadczonych usług

Dodatkowo jako element tych inwestycji możesz:

 • świadczyć usługi z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak e-turystyka
 • pokryć wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą
 • pokryć wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Warto wiedzieć! Z pożyczki na rozwój turystyki skorzystało już niemal 800 firm na terenie Polski Wschodniej. Zobacz, jak przedsiębiorcy wykorzystali środki na rozwój swojego turystycznego biznesu.
 

Pożyczka na rozwój turystyki z PPW-T – korzyści dla Twojej firmy:

 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - obecnie 0,045 proc. lub 0,09 proc.
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat
 • wkład własny jużod 0 proc.
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności
 • preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
  • obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
  • MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Możliwość przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansującej, która udziela pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce "Instytucje finansujące". Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.  

Pożyczki na rozwój turystyki są udzielne przez instytucje finansujące, które współpracują z BGK.  

Jak skorzystać z pożyczki na rozwój turystyki?
 • Zgłoś się do wybranej instytucji finansującej i złóż wniosek.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz umówić się na konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże Ci wypełnić wniosek.
 • Jak otrzymasz pozytywną decyzję, podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.
 • Otrzymasz wypłatę środków i rozwijaj swój biznes w Polsce Wschodniej
Co zyskujesz?
 • Jedne z najlepszych warunków finansowania na rynku
 • Wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów
 • Pomoc w wyborze właściwego zabezpieczenia 
 • Dostępność na terenie całej Polski Wschodniej
   
Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o pożyczkę na rozwój turystyki?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania w Twoim regionie. Otrzymasz wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Sprawdź, kto udziela wsparcia w Twoim województwie.

Znajdź instytucje finansujące w Twoim regionie i wnioskuj o pożyczkę już dziś!

Lista instytucji finansujących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczki na rozwój turystyki w Twoim regionie:

Województwo podlaskie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - oddział w Białymstoku
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4 pok. 309, 15-111 Białystok
e-mail:
podlaskie@pfp.com.pl

tel.
538 515 470

Województwo podkarpackie:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – Oddział w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 11 p. 303, 35-065 Rzeszów
e-mail: podkarpackie@pfp.com.pl
tel. 538 516 948

Województwo lubelskie

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
e-mail: pozyczki@barr.org.pl
tel. + 48 784 346 995, +48 511 136 822, +48 605 253 388

Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
e-mail: sekretariat@sfr-kielce.pl
tel. 41 36 00 289,  41 36 00 28841 36 00 287, 41 36 00 28441 36 00 280

Województwo warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
tel.  89 521 12 7989 521 12 8989 521 12 78, 89 521 12 50

 

Pożyczkę na rozwój turystyki można otrzymać również od instytucji finansującej spoza województwa, w którym planowana jest inwestycja. Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. warunków i dostępności środków należy skontaktować się z pracownikami wybranej instytucji finansującej.

Wielkie historie małych biznesów - poznaj je i zainspiruj się!

Sylwia Paciura - właściciela winnicy z kieliszkiem wina

Winnica Nad Jarem

Marcin Grześ

Białowieskie Drezyny

Andrzej i Katarzyna Maziec

Zagroda Edukacyjna "Warmińska Pszczoła"

Maja i Krzysztof Celuchowie

Grenlanda - Maja i Krzysztof Celuchowie

Sztuka Chleba i Wina

Biznes wokół promenady

Cukiernia Słodko

Lesko - miasto dla aktywnych

Monika Osińska - Wynajem Apartamentów i domów

FlisakPark Tykocin

Rezydencja "Nad Wigrami"

Muzeum Lizaka w Jaśle

Kamienny Ogród Holiday Park

Piotr Nalepa, Hotel "Jodełka"

Krzysztof Kraj - Czarter Jachtów Giżycko

Maksymilian Witczak - Tatarska Jurta

SERY "Dziedzic" Mariusz Małkiewicz

Katarzyna Selwa Dobra Terapia

Kajakiem po sukces

 1. Kto może ubiegać się o pożyczkę?
  O pożyczkę ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycję na terenie Polski Wschodniej (woj. podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).
   
 2. Prowadzę działalność okołoturystyczną (sklep, zakład kosmetyczny, itp.), z moich usług często korzystają turyści. Czy mogę ubiegać się o pożyczkę?
  Tak, wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności w działach i grupach PKD:
  • 55 - Zakwaterowanie
  • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
  • 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski
  • 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski
  • 50.1 - Transport lotniczy pasażerski
  • 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  • 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 79 - Działalność związana z turystyką
  • 86 - Opieka zdrowotna
  • 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  • 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
  • 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  • 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  • 47 - Handel detaliczny
  • 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych
  • 10.52 - Produkcja lodów
  • 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
  • 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
  • 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  • 32 - Pozostała produkcja wyrobów
  • 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

   Warto wiedzieć! O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w innej branży, o ile z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.
 3. Na jakie cele mogę przeznaczyć pożyczkę?
  Cel finansowania musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego. O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, jeśli z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.
  Przykładowo:
  • zbudujesz lub rozbudujesz obiekt noclegowy lub gastronomiczny,
  • tworzysz lub rozwijasz infrastrukturę rekreacyjno-sportową,
  • rozpoczynasz lub rozwijasz produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych.
 4. Jaka jest maksymalna wartość pożyczki, o jaką mogę wnioskować?
  Maksymalna kwota pożyczki na rozwój turystyki wynosi 500 tys. zł. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki. Warunkiem wnioskowania o kolejną pożyczkę jest rozliczenie wydatkowania środków z pierwszej pożyczki.
   
 5. Jaki jest maksymalny okres spłaty o jaki mogę wnioskować?
  Maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat. Możesz skorzystać z maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.
   
 6. Ile trwa proces ubiegania się o pożyczkę?
  W zależności od charakterystyki inwestycji i jej złożoności, sposobu składania wniosku oraz specyfiki wewnętrznych procedur instytucji finansującej, czas na podjęcie decyzji jest różny. Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i czas rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

 7. Czy pożyczka może sfinansować kapitał obrotowy mojej firmy?
  Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do 50 proc. wysokości pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie.

  Do 31.12.2021 r. istnieje możliwość przeznaczenia 100 proc. pożyczki na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.
   

 8. Jakie są koszty związane z pożyczką na rozwój turystyki?
  Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. Koszt stanowi stałe oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - obecnie 0,045 proc. lub 0,09 proc.

 9. Czy pożyczkę mogę spłacić wcześniej i jakie są z tym związane koszty?
  Tak, pożyczkę możesz spłacić wcześniej w całości lub części bez dodatkowych opłat. 
   
 10. Czy pożyczka musi być zabezpieczona? Jeżeli tak to jakiego rodzaju mogą to być zabezpieczenia? 
  Zawsze zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • inne.
 11. Czy zabezpieczeniem pożyczki zawsze powinna być hipoteka na nieruchomości?
  Nie zawsze. Należy jednak pamiętać, że pożyczkodawca ma prawo do ustalania wymaganych przez niego prawnych zabezpieczeń, adekwatnych do ryzyka udzielenia pożyczki, jej kwoty i łącznego zaangażowania, biorąc pod uwagę ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej.
   
 12. Czy mogę dostosować raty pożyczki do sezonowości?
  Tak, istnieje możliwość dostosowania spłat do sezonowego charakteru działalności.
   
 13. Jakie warunki finansowe powinienem spełnić, aby otrzymać finansowanie?
  Ocenę spełnienia warunków finansowych i zdolności kredytowej przeprowadza Instytucja Finansująca (do której wnioskujesz jako pożyczkobiorca) zgodnie z wewnętrznie określonymi procedurami dot. udzielania pożyczek oraz ogólnie przyjętymi standardami rynkowymi.
   
 14. Czy uzyskam pomoc przy formalnościach podczas ubiegania się o pożyczkę?
  Tak. Pracownicy instytucji Finansujących, które obsługują wnioski o pożyczkę na rozwój turystyki, udzielają wszelkich informacji i pomocy przy procedowaniu wniosku.    
   
 15. Czy do pożyczki muszę mieć wkład własny?
  Nie, minimalny wkład własny pożyczkobiorcy wynosi już od 0 proc. wartości realizowanej inwestycji. O poziomie wkładu własnego decyduje Instytucja Finansująca, która określa czy dany przedsiębiorca/inwestycja kwalifikuje się do jednej z grup preferencyjnych. 
   
 16. Czy nowopowstałe firmy mogą ubiegać się o pożyczkę?
  Tak, ponadto nowopowstałe podmioty (tj. działające na rynku do 2 lat) mogą liczyć na dodatkowe preferencje, czyli niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego.
   
 17. Obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy mogę uzyskać pożyczkę dla firmy, którą dopiero uruchomię?
  Pożyczka na rozwój turystyki skierowana jest do mikro-, małych i średnich firm, zatem warunkiem niezbędnym do uzyskania pożyczki na rozwój turystyki jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej.
   
 18. Obecnie mieszkam poza regionem Polski Wschodniej, ale prowadzę działalność w woj. podkarpackim. Czy w takim przypadku mogę ubiegać się o pożyczkę?
  Tak, przedsiębiorca prowadzący działalność poza Polską Wschodnią (5 województw), a jedynie realizujący inwestycję na terenie Polski Wschodniej może otrzymać wsparcie z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka.
   
 19. Czy zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy jest możliwy do sfinansowania z pożyczki?
  Tak, ze środków możesz sfinansować zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w realizowanej inwestycji do wysokości 90 proc. środków pożyczki.

 

Obowiązki i wytyczne dotyczące treści strony internetowej Pośrednika Finansowego 

Zestaw oznaczeń do pobrania:

Logo BGK
rozmiar pliku: 45 KBPobierz JPG
Logo PPW-T
rozmiar pliku: 115 KBPobierz JPG
Logo GreenVelo
rozmiar pliku: 265 KBPobierz JPG
Logo MFiPR
rozmiar pliku: 74 KBPobierz PNG
Logotyp PPW-T
rozmiar pliku: 231 KBPobierz RAR

*Link zewnętrzny do strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej