Pożyczka na rozwój turystyki

Pożyczka na rozwój turystyki skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na tereniewojewództw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Pożyczki z "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.