Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.