Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczka misyjna może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.