• pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 600 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc.
Cel finansowania:

wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników,
 •  zobowiązania publiczno-prawne
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa 
Warunki:
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty: do 6 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać u poszczególnych Pośredników Finansowych.

 • Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
e-mail: sekretariat@rig-stw.pl

Osoba kontaktowa:
Magdalena Płachcińska
Tel: 15 844 03 57, 661 116 407
e-mail: mplachcinska@rig-stw.pl

Małgorzata Kołodziej
Tel: 15 844 03 57, kom.: 661 116 408
e-mail: mkolodziej@rig-stw.pl

Sylwia Burdzy
Tel: 15 844 03 57, kom.:667 952 999
e-mail: sburdzy@rig-stw.pl

Edyta Jarmolińska
Tel: 15 844 03 57, kom.:603 602 702
e-mail: ejarmolinska@rig-stw.pl 

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

KSWP Biuro Rzeszów
ul. Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
Tel: 17 28 33 200 / 17 28 33 201 / 602 658 400
e-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Kaszuba
Tel: 17 28 33 200
e-mail: k_kaszuba@kswp.org.pl

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 256, 17 86 76 231

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Majkut
Tel: 17 86 76 256
e-mail: amajkut@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Puć
Tel: 17 86 76 231
e-mail: gpuc@rarr.rzeszow.pl

 • Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
e-mail: marr@marr.com.pl

Osoba kontaktowa:
Justyna Kusak
Tel: 17 788 18 51, tel. kom.: 797 600 314
e-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
Tel: 17 788 18 65, tel. kom.: 797 600 328

Małgorzata Kaczmarczyk
Tel: 17 788 18 59 , tel. kom.: 797 600 322

Karolina Krzempek
Tel: 17 788 18 62 , tel. kom.: 797 600 325