Powrót

Pożyczki z projektu Przedsiębiorcze podkarpackie

Pożyczka Standardowa

Pożyczka na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe pomoże w bieżącej działalności Twojej firmy.

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

Pożyczka z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych i zakupu nowych środków trwałych.