Powrót

Pożyczki z projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub zwiększenie kapitału obrotowego. 

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

Wnioskuj o pożyczkę na zmianę modelu biznesowego, a możesz ją przeznaczyć m.in. na umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej lub zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

Wnioskuj o pożyczkę na zachowanie płynności finansowej w czasie pandemii COVID-19.