Powrót

Pożyczki z projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub zwiększenie kapitału obrotowego.