• pożyczka w województwie lubuskim
  • finansowanie do 2 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku

Cel finansowania

Przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz chcą zainwestować w rozwój i wprowadzają nowe produkty dla firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

b) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;

c) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji;

d) finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności

e) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

  • Okres spłaty: 10 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Zielonej Górze

ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Tel.: 68 329 78 28
lub 68 329 78 27
E-mail: [email protected]
Mariola Dobosz
Tel.: 68 329 78 28
e-mail: [email protected]
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. tel: 95 739 03 16
E-mail: [email protected]
 
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.  
ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości  

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15 , 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.:  538 810 267 lub 882 436 140

 
Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
Tel.: 95 76 11 037 , fax. 95 76 11 037,
E-mail: [email protected]

Arleta Łukasik
Tel.: 729 053 612
Adam Król
Tel.: 729 053 616

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

 

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
E-mail: [email protected]

Sylwia Herman
Tel.: 728 486 944
E-mail: [email protected]

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 507 479 257  lub 573 264 231
E-mail: [email protected]

Biuro regionalne: Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec (biuro Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.)
Tel.: 885 601 234
E-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

 

ul. Rataja 26, 59-220 Legnica

Małgorzata Figura
Tel.: 76 86 22 777 wew. 19
E-mail: [email protected]