Powrót

Pożyczki z projektu Jeremie2 dla województwa zachodniopomorskiego

Mikropożyczka

Wnioskuj o pożyczkę na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

Wnioskuj o pożyczkę na rozwój w swojej firmie. Możesz zainwestować w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz kapitał obrotowy.

Pożyczka Płynnościowa

Twoja firma doświadczyła negatywnych skutków pandemii COVID-19? Wnioskuj o pożyczkę płynnościową.