• pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł)
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
 • Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
  a) budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
  b) realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
  c) wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
  a) stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
  b) rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
  c) optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako element projektów.
 • Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy)
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, 694 407 395
E-mail: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
Tel.: 694 407 395
E-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl
  
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom
Witold Makulski
Tel.: 690 911 630
E-mail: radom@fdpa.org.pl
 
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
Tel.: 664 727 285
E-mail: siedlce@fdpa.org.pl
 
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz-Owsik
Tel.: 694 407 394
E-mail: plock@fdpa.org.pl
 
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
Tel. 22 890 04 26, 721 343 343
E-mail:kontakt@pozyczkimazowieckie.pl

Anna Chojnacka
Tel.: 509 876 837
E-mail: a.chojnacka@pozyczkimazowieckie.pl

Dorota Osińska
Tel: 609 010 960
E-mail: 
d.osinska@pozyczkimazowieckie.pl

Łukasz Galant
Tel: 509 271 939
E-mail: 
l.galant@pozyczkimazowieckie.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Warszawie
ul. Prosta 70 II piętro, 00-838 Warszawa
Tel: 538 557 182

Grzegorz Karwat 
Tel.: 538 557 182
E-mail: mazowieckie@pfp.com.pl

Ewa Sawicka
Tel.: 538 557 182
E-mail: mazowieckie@pfp.com.pl
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.  
ul. Miedziana 3a lok. 22, 00-814 Warszawa
Tel. 22 890 98 00, 22 890 98 15

E-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl
Ewa Kozłowiecka
Tel. 696 145 172
E-mail: e.kozlowiecka@pksp.pl


Beata Obradović
Tel. 696 144 078
E-mail: b.obradovic@pksp.pl

Konrad Jarząb
Tel. 883 351 892
E-mail: k.jarzab@pksp.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 63 60 740
E-mail: tise@tise.pl
Marta Wanat-Klujew
Tel.: 662834361
E-mail: marta.klujew@tise.pl