• pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
 • Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
  a) budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związane w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
  b) realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
  c) wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
  a) stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
  b) rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
  c) optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP,
 • Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element projektów.
 • Okres spłaty: 8 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 24 miesięcy)
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego RolnictwaOsoba kontaktowa:
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, +48 694 407 395
E-mail: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
Tel.: 694 407 395
E-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom
Witold Makulski
Tel.: 690 911 630
E-mail: radom@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
Tel.: 664 727 285
E-mail: siedlce@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz- Owsik
Tel.: 694 407 394
E-mail: plock@fdpa.org.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 636 07 40
E-mail: tise@tise.pl
Marta Wanat-Klujew
Tel.: 662 834 361
E-mail: marta.klujew@tise.pl