Powrót

Pożyczki z projektu Jeremie2 dla województwa łódzkiego

Pożyczka Rozwojowa

Wnioskuj o pożyczkę rozwojową na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Pożyczka Płynnościowa

Twoja firma doświadczyła negatywnych skutków pandemii COVID-19? Wnioskuj o pożyczkę płynnościową.