• pożyczka w województwie dolnośląskim
 • finansowanie do 250 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19
Cel finansowania:

Ze środków pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Warunki:
 • okres spłaty: do 5 lat
 • możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy
 • oprocentowanie na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • pożyczki mogą być udzielane do 31 grudnia 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.Osoba kontaktowa:

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
E-mail: pozyczki@dpin.pl

Nowe wnioski przyjmowane tylko na listę rezerwową.

Marta Mazur
Tel.: 519 540 952,

Paweł Blacheta
Tel:. 519 538 300,

Maciej Główka
Tel.: 507 479 257

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Kwiatkowskiego 4; 52-407 Wrocław
E-mail: pozyczki@warr.pl

Nowe wnioski przyjmowane tylko na listę rezerwową.

Iwona Siewert
Tel.: 887 350 161 

Sylwia Rudnik
Tel.: 887 350 148

Sebastian Skóra
Tel.: 697 715 637 

Przemysław Zalewski
Tel.: 887 350 168 

Danuta Chudy
Tel.: 887 350 162 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
E-mail: pozyczka.plynnosciowa@karr.pl

Nabór zakończony

Aneta Ostrowska
Tel.: 75 75 27 501  

Beata Maliszewska
Tel.: 75 75 27 521 

Bartosz Polaczek
Tel.: 75 75 27 511 

Mirosława Obarska
Tel.: 75 75 27 509 

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

 

ul. Armii Krajowej 29/8,
58-100 Świdnica

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym.

Paweł Dochniak
Tel.: 695 946 414
E-mail: biuro@ssig.pl

TISE 

ul. Grabarska 1,
50-079 Wrocław

Nabór wniosków od 01.07.2021 r.

Tel. kom.: 786 840 500
Tel.: (71) 747 87 11
E-mail: tise@tise.pl