• pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

„W przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19, oprocentowanie pożyczek może zostać dodatkowo obniżone, a terminy ich spłat mogą ulec wydłużeniu”.

Przedmiot finansowania:
 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia inwestycyjne w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych, tj. na:
 • przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne)
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w szczególności w branżach ekoinnowacji  oraz z wykorzystaniem zaawansowanych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Cel finansowania:
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z m.in.:
 • zakupem lub wytworzeniem środków trwałych oraz ich montażem, instalacją i uruchomieniem
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem
 • robotami budowlanymi i materiałami niezbędnymi do wykonania tych robót
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 8 miesięcy, a w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach Kluczowych Obszarów Inwestycyjnych do 12 miesięcy.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-EkonomicznychOsoba kontaktowa:

Siedziba,
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
E-mail: msp@tise.pl
Tel.: +48 22 636 07 40

 

 

Biura Regionalne:
ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań

Marta Klujew 
662 834 361
E-mail: marta.klujew@tise.pl

 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Siedziba:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel.: 61 656 35 00
E-mail: info@warp.org.pl

Emilia Kaczmarek
Tel.: 61 65 06 366
E-mail: emilia.kaczmarek@warp.org.pl

Angelika Kuleczka
Tel.: 61 65 06 363
E-mail: angelika.kuleczka@warp.org.pl

Patrycja Tomczak
Tel.: 61 65 06 333
E-mail: patrycja.tomczak@warp.org.pl

Natalia Drab
Tel.: 61 65 06 362
E-mail: natalia.drab@warp.org.pl