• pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

„W przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19, oprocentowanie pożyczek może zostać dodatkowo obniżone, a terminy ich spłat mogą ulec wydłużeniu”

Przedmiot finansowania:
 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Cel finansowania:
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.:
 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw, dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzaniem działalności
 • wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacją nowych projektów
 • przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościKontakt:
Oddział w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25
61-441 Poznań

Jolanta Płocka 
Tel.: 61 673 45 33, tel. kom.: 664 917 710
E-mail: j.plocka@pfp.com.pl

Ewelina Wilkosz
Tel.: 61 673 45 34, tel. kom.: 664 381 113
E-mail: e.wilkosz@pfp.com.pl

Radosław Stępczyński
Tel.: 61 673 45 31, tel. kom.: 664 380  211
E-mail: r.stepczynski@pfp.com.pl

Oddział w Pile, Budynek Starostwa Powiatowego
al. Niepodległości 33, pokój 30, 64-920 Piła
Dariusz Gadomski
Tel: 67 211 62 90, tel.kom: 664 005 306
E-mail: d.gadomski@pfp.com.pl
Oddział w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno
Dariusz Skrzypek
Tel.: 65 322 21 18, tel. kom.: 882 195 834
E-mail: d.skrzypek@pfp.com.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

 

Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
E-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl

Sylwia Herman
Tel.: 62 765 60 56
E-mail: pozyczki@kip.kalisz.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tel.: 63 245-30-95
E-mail: arr@arrkonin.org.pl

Aneta Czarczyńska
Tel. 63 245-30-95 wew. 30
e-mail: aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl  

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
Biuro Regionalne: ul. Geodetów 1,  64-100 Leszno,
(biuro Agencji w Leszczyńskim Centrum Biznesu)    

Aleksandra Jabłońska
Tel.: 74 872 70 43
E-mail: ola@agroreg.com.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
ul. Bolesława Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Tel.: 74 664 48 10
Biuro Regionalne
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Tel.: 74 664 48 10 lub 61 623 31 63
E-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Joanna Lipińska-Musiał
Tel.: 61 62 33 163
E-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Biuro Regionalne FRW w Lesznie
ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
E-mail: biuro.leszno@frw.pl
Renata Dominiak
tel. 61 623 51 30
E-mail: biuro.leszno@frw.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Siedziba: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 636 07 40 lub tel. kom.: 514 752 312
E-mail: msp@tise.pl
Biura Regionalne:
1)  ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
2) ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań
Marta Klujew 
Tel.: 662 934 361
E-mail: marta.klujew@tise.pl
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Siedziba:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel.: 61 656 35 00
E-mail: info@warp.org.pl

Emilia Kaczmarek
Tel.: 61 65 06 366
E-mail: emilia.kaczmarek@warp.org.pl

Angelika Kuleczka
Tel.: 61 65 06 363
E-mail: angelika.kuleczka@warp.org.pl

Patrycja Tomczak
Tel.: 61 65 06 333
E-mail: patrycja.tomczak@warp.org.pl

Natalia Drab
Tel.: 61 65 06 362
E-mail: natalia.drab@warp.org.pl

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 507 479 257 lub 573 264 231
E-mail: wielkopolskie@dpin.pl

Biuro regionalne:
ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
(biuro Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”)

ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów
(biuro Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)
Tel.: 62 730 17 31, 62 730 17 32
E-mail: sekretariat@socp.info.plfrp@socp.info.pl

E-mail: biuro@1uniwersytet.pl
Tel.: 697 007 057

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24  63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel./fax: +48 62 736 11 60
E-mail: ocwp@ocwp.org.pl

Agnieszka Fusińska
E-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska
E-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska
E-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

Tel.: 62 736 11 60 wew. 25
Tel. kom.: 720864443