• pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
  • o finansowaniu od 10 tys. do 500 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wskazanego PKD lub specjalizacji „żywność wysokiej jakości” działających na rynku dłużej niż 3 lata
  • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

Cel finansowania

  • inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych m.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne;
  • aktywa obrotowe do 50 proc. wartości Jednostkowej Pożyczki, w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe.
  • wsparcie przedsiębiorstw działających na rynku dłużej niż 3 lata z obszarów inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego „żywność wysokiej jakości” lub podmiotów działających w branżach dotkniętych skutkami COVID – 19 o PKD: Turystyka: Dział 55 – Zakwaterowanie, tj. Podklasa 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; Podklasa 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; Podklasa 55.30.Z Pola kempingowe; Podklasa 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Gastronomia: Podklasa 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Podklasa 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOsoba kontaktowa: 
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

Joanna Zienkiewicz
Tel.: 89 521 12 79/89
E-mail: [email protected]

Jolanta Grabowska-Pazera
Tel.: 89 521 12 68, 721 009 121
E-mail: [email protected]

Marcin Kozon
Tel.: 89 521 12 67, 607 088 068
E-mail: [email protected]
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
Tel.: 55 248 10 91,92,93
E-mail: [email protected] lub [email protected]
Katarzyna Kaniowska
Tel.: 55 248 10 91 wew. 222, 727 022 581
E-mail: [email protected]