Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Pożyczka Płynnościowa

Twoja firma doświadczyła negatywnych skutków pandemii COVID-19? Wnioskuj o pożyczkę płynnościową.

Pożyczka Rozwojowa

Wnioskuj o pożyczkę rozwojową na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.