Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Pożyczka Rozwojowa

Wnioskuj o pożyczkę rozwojową na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Wnioskuj o pożyczkę inwestycyjno-obrotową na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.