Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Pożyczka płynnościowa umożliwia sfinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej

Oprocentowanie

0 proc.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczek udzielają instytucje finansujące współpracujące z BGK.

O produkcie

Pożyczka płynnościowa POIR poprawi płynność finansową firmy, pomoże utrzymać bieżącą działalność oraz odbudować ją działalności po okresie epidemii COVID-19. Pożyczka płynnościowa połączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Warto wiedzieć! Z pożyczki płynnościowej skorzystało już ponad 4600 firm na terenie całego kraju. Zobacz, jak przedsiębiorcy wykorzystali środki unijne na zachowanie płynności. 

Korzyści dla Twojej firmy

 • wysokość pożyczki: jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe – dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat  
 • bez wymogu wkładu własnego
 • na spłatę pożyczki masz do 6 lat

Pożyczkę możesz wykorzystać na

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności


O projekcie
BGK realizuje 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość pierwszego projektu to 2,295 mld zł, z czego 2,15 mld zł z Funduszy Europejskich. Drugi projekt – o wartości 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Jak korzystać?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR?

Najważniejsze warunki jakie musi spełnić firma to:

 • firma ma lub miała problemy spowodowane przez skutki COVID-19
 • wartość pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. rocznego obrotu firmy w 2019 r lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy
 • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych

Wnioski o pożyczkę należy składać w instytucjach finansujących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczek w Twoim regionie. 

Możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy dwukrotności wynagrodzeń za 2019 r. lub 25 proc. obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz). 

Ważne informacje na temat pożyczki płynnościowej

 • oprocentowanie – 0 proc.
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe – dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o Pożyczkę Płynnościową dla MŚP z POIR?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania w Twoim regionie. Otrzymasz wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Instytucje finansujące

Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.

Aktualna lista regionów i działających tam instytucji finansujących:

Listę regionów i instytucji finansujących, w których możliwe jest lub będzie ubieganie się o pożyczkę, aktualizujemy na bieżąco.