Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Pożyczka płynnościowa umożliwia sfinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej
Oprocentowanie
0 proc.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe POIR na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

W związku z podpisaniem nowej umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, we wrześniu wznowione zostają nabory wniosków o pożyczki. Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich listę znajdziesz w zakładce instytucje finansujące

Przedsiębiorcy działający w branżach szczególnie dotkniętych ograniczeniami ostatniej fali pandemii COVID-19 i korzystający z pożyczki płynnościowej POIR mogą wnioskować o dodatkowe 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie swoich rat. Decyzje o przyznaniu dodatkowych wakacji podejmują instytucje finansujące. 

Czym jest Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR?

Pożyczka płynnościowa z POIR umożliwia mikro-, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności oraz zapewnieniem płynności finansowej. Pożyczka płynnościowa połączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej dla MŚP z POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Warto wiedzieć! Z pożyczki płynnościowej skorzystało już ponad 4300 firm na terenie całego kraju. Zobacz, jak przedsiębiorcy wykorzystali środki unijne na zachowanie płynności. 

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR – korzyści dla Twojej firmy:
 • wysokość pożyczki: jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat  
 • bez wymogu wkładu własnego
 • na spłatę pożyczki masz do 6 lat
Na co można przeznaczyć Pożyczkę Płynnościową dla MŚP z POIR?

Uzyskane wsparcie finansowe możesz wykorzystać na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR?

Najważniejsze warunki jakie musi spełnić firma to:

 • firma ma lub miała problemy spowodowane przez skutki COVID-19
 • wartość pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. rocznego obrotu firmy w 2019 r lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy
 • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych

Wnioski o pożyczkę należy składać w instytucjach finansujących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczek w Twoim regionie. 

Możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy dwukrotności wynagrodzeń za 2019 r. lub 25 proc. obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz). 

Ważne informacje na temat pożyczki płynnościowej:
 • oprocentowanie – 0 proc.
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o Pożyczkę Płynnościową dla MŚP z POIR?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania w Twoim regionie. Otrzymasz wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

W związku z podpisaniem nowej umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, we wrześniu wznowione zostają nabory wniosków o pożyczki. Szczegółowe informacje dot. naborów i ich statusu sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.


Aktualna lista instytucji finansujących, które zawarły umowy z BGK:

Listę instytucji finansujących, które podpisały umowy z BGK aktualizujemy na bieżąco.