Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Pożyczka płynnościowa umożliwia sfinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej
Oprocentowanie
0 proc.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe POIR na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Czym jest Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR?

Pożyczka płynnościowa z POIR umożliwia mikro-, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności oraz zapewnieniem płynności finansowej. Jako przedsiębiorca, możesz  wnioskować o kilka nieoprocentowanych pożyczek o łącznej wartości do 15 mln zł. Pożyczka płynnościowapołączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej dla MŚP z POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się w 2020 roku. Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Warto wiedzieć! Z pożyczki płynnościowej skorzystało już ponad 1300 firm na terenie całego kraju. Zobacz, jak przedsiębiorcy wykorzystali środki unijne na zachowanie płynności. 

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR – korzyści dla Twojej firmy:
 • możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł
 • wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie: jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok (w przypadku firm działających krócej) lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki możesz skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych
 • bez wymogu wkładu własnego
 • na spłatę pożyczki masz do 6 lat
Na co można przeznaczyć Pożyczkę Płynnościową dla MŚP z POIR?

Uzyskane wsparcie finansowe możesz wykorzystać na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR?

Pożyczka płynnościowa przeznaczona jest dla wszystkich firm, które w sytuacji pandemii COVID-19 potrzebują wsparcia finansowego. Najważniejsze warunki jakie musi spełnić firma to:

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019
 • wartość pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. rocznego obrotu firmy w 2019 r lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy
 • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych

Wnioski o pożyczkę należy składać w instytucjach pośredniczących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczek w Twoim regionie. 

Ważne informacje na temat pożyczki płynnościowej:
 • możesz otrzymać kilka pożyczek, łączna kwota nie może przekroczyć 15 mln zł
 • oprocentowanie – 0 proc.,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat,
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania,
 • wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki możesz skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o Pożyczkę Płynnościową dla MŚP z POIR?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania w Twoim regionie. Otrzymasz wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Sprawdź, kto udziela wsparcia w Twoim województwie.

Poniższe instytucje finansujące mogą jeszcze udzielać pożyczek do wyczerpania środków. Informacje na temat statusu naboru wniosków dostępne są na ich stronach internetowych.