Powrót

Kredyt obrotowy dla przedsiębiorstw energetycznych

Jesteś koncesjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym? Twoja działalność jest związana z wytworzeniem ciepła dla gospodarstw domowych i jednostek użyteczności publicznej? Potrzebujesz wsparcia na pokrycie luki płynnościowej? Sprawdź, co może dla Ciebie zrobić polski bank rozwoju.

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Zakup paliwa na najbliższy sezon grzewczy

O produkcie

Mamy dwa rozwiązania na zapewnienie stabilności dostaw energii w Polsce:

 • gwarancja płynnościowa - na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez Twój bank komercyjny. Więcej informacji znajdziesz na stronie gwarancji płynnościowej.
 • kredyt obrotowy - udzielany przez BGK dla koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych, których działalność w całości lub w przeważającej części jest związana z wytwarzaniem ciepła, a którego ramy określa ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r.

Kto może skorzystać?

Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

 • finansowanie lub refinansowanie zakupu węgla kamiennego, innych paliw i surowców, które wykorzystywane są do wytworzenia energii;
 • finansowanie zakupu uprawnień do emisji CO2;

Główne parametry kredytu:

 • maksymalna kwota to: 20.000.000,00 PLN;
 • data ostatecznej spłaty: nie później niż 30 czerwca 2024 r.
 • zabezpieczenie: poręczenie odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego lub właściciela ciepłowni i inne zabezpieczenia uzgodnione z Bankiem.

Jak korzystać?

Warunki ubiegania się o kredyt :

 • wypełniony i złożony wniosek kredytowy:
  • w postaci papierowej – wniosek złóż w trakcie wizyty w dowolnie wybranym biurze Regionu BGK
  • w postaci elektronicznej – wyślij wniosek lub skan/obraz wniosku podpisanego odręcznie lub podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: [email protected].
 • kopia aktualnej koncesji wytwórcy ciepła,
 • zaświadczenie z odmową uzyskania kredytu ze swojego banku komercyjnego oraz z potwierdzeniem, że złożyłeś w nim wniosek o kredyt na sfinansowanie swojej bieżącej działalności (na cele wskazane w ustawie z 5 sierpnia 2022 r.), w tym w szczególności kredyt zabezpieczony gwarancją płynnościową BGK,
 • zgoda JST lub właściciela ciepłowni na poręczenie zobowiązania z tytułu wnioskowanego kredytu.

Pytania i odpowiedzi

 1. Kto może ubiegać się o kredyt obrotowy dla przedsiębiorstw energetycznych? Przedsiębiorstwa energetyczne, m.in. ciepłownie, które dostarczają ciepło do budynków mieszkalnych oraz do instytucji publicznych, takich jak szpitale czy szkoły.
 2. Od jakiego banku komercyjnego akceptujemy zaświadczenie z odmową uzyskania finansowania bieżącej działalności (na cele wskazane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r.)?
  Aktualna lista banków, które mogą wystawić zaświadczenie znajduje się na stronie gwarancji płynnościowej w zakładce „Lista banków”.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą kredytu obrotowego dla ciepłowni? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.