Kredyt w rachunku bieżącym

Odnawialny limit w rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Kredyt w rachunku kredytowym

Finansowanie obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. 

Kredyt obrotowy dla podmiotów opieki zdrowotnej

Wsparcie do wykorzystania na bieżące płatności, zakup produkty i usługi lub na spłatę innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

Zobacz pozostałe kategorie