Kredyt w rachunku bieżącym

Odnawialny limit w rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Kredyt w rachunku kredytowym

Finansowanie obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. 

Kredyt obrotowy dla podmiotów opieki zdrowotnej

Wsparcie do wykorzystania na bieżące płatności, zakup produkty i usługi lub na spłatę innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

Dopłata do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

System dopłat do oprocentowania dla mikro-, małych, średnich i dużych firm z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).

Zobacz pozostałe kategorie