Akredytywa dokumentowa

Zapoznaj się z ofertą produktów, które pomogą rozliczyć i zabezpieczyć transakcje handlowe Twojej firmy.

Gwarancja bankowa

Samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji.

Kredyt dla banku nabywcy

Kredyt dla nabywcy, udzielany poprzez bank nabywcy, przeznaczony na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie umów eksportowych.

Kredyt dla nabywcy

Kredyt eksportowy dla nabywcy przeznaczony na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie umów zawieranych przez polskich eksporterów. 

Wykup wierzytelności

Refinansowanie (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE.

Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym

Zabezpieczanie stron transakcji międzynarodowych i realizacji rozliczeń finansowych pomiędzy nimi.

Program DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu.

Prefinansowanie eksportu

Zapoznaj się z ofertą kredytu na prefinansowanie eksportu.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: relacjeFH@bgk.pl

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: ekspansja@bgk.pl

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu