Przykładowy schemat finansowania. Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu i wymagań lokalnego rynku.
 

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!