Powrót

Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicznego, finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych, czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenie ustanawiane są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych. Minimalna kwota takiego kredytu zabezpieczonego aktywami zagranicznymi to 4 mln EUR.

W ostatnich latach BGK wsparł projekty inwestycyjne polskich firm m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, we Włoszech, Francji, czy na Białorusi.

Finansowanie akwizycyjne

Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

Połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego

Kontakt

Jesteś zainteresowany finansowym wsparciem inwestycji zagranicznych?

Skontaktuj się z:

Biurem Transakcji Zagranicznych
Departament Finansowania Strukturalnego

tel.: +48 22 475 67 32

e-mail: btz.dfs@bgk.pl

Zespołem Sprzedaży Finansowania Handlu
Departament Bankowości Transakcyjnej

tel.: +48 22 475 83 08

e-mail: sprzedazFH@bgk.pl

Zobacz pozostałe kategorie