• 17 października 2019 r.

Warsztaty dla przedsiębiorców "Kierunek Ukraina"

 

  • 9 października 2019 r.

Warsztat "Możliwości finansowania eksportu/inwestycji/ekspansji zagranicznej" podczas PAIH Forum Biznesu

Pobierz materiały

 

  • 12 czerwca 2019 r.

Warsztaty dla przedsiębiorców "Kierunek Kazachstan"

 

  • 3 października 2018 r.

Dyskusja panelowa "Jak skutecznie wspierać eksport i inwestycje zagraniczne do Europy Wschodniej i Azji Centralnej?" podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku

 

  • 26 czerwca 2018 r.

Panel biznesowy "Finansowanie ekspansji zagranicznej i eksportu w krajach Trójmorza" w trakcie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Pobierz materiały

 

  • 25 kwietnia 2018 r.

Śniadanie biznesowe "Finansowanie przedsięwzięć na rynkach Azji Południowo-Wschodniej"

Pobierz materiały

 

  • 13 marca 2018 r.

Seminarium „Wsparcie polskich przedsiębiorców w rozwoju ich ekspansji zagranicznej

 oraz działalności eksportowej”

Pobierz materiały

 

  • 6 lutego 2018 r.

Śniadanie biznesowe "Finansowanie przedsięwzięć na rynkach Afryki"

 Pobierz materiały

 

  • 27 czerwca 2017 r.

Śniadanie biznesowe "Finansowanie przedsięwzięć na rynku meksykańskim"

Pobierz materiały