Powrót

Pożyczka termomodernizacyjna z projektu Przedsiębiorcze podlaskie

Finansowanie

do 1 mln zł

Dla kogo?

mikro, małe i średnie firmy

Warunki

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych

Oprocentowanie

od 0% w skali roku

Okres spłaty

do 10 lat

Karencja w spłacie

do 6 miesięcy

O produkcie

Finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym w.in.

a) modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
b) instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
c) zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
d) głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
- ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- energooszczędne oświetlenie,
- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
- instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
- przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
- zastosowanie automatyki pogodowej,
- zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
- budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
- instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
- instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
- instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
- instalację zaworów podpionowych i termostatów.
e) budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
f) przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego

Skontaktuj się!

Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoOsoba kontaktowa:
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel: 85 740 86 76
e-mail: [email protected]

Agnieszka Piwowarczyk
Tel: 85 740 86 68
[email protected]
Tomasz Niepłocha                                                                                                             
Tel: 85 740 86 71
[email protected]

Fundusz Wschodni Sp. z o.o. 
Ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05
e-mail: [email protected]