Licytacje

Informacje dotyczące sprzedaży zabezpieczeń wierzytelności BGK w drodze licytacji i przetargów.

Licytacje ruchomości

Informacje dotyczące sprzedaży ruchomości w drodze licytacji i przetargów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK.

Licytacje nieruchomości

Informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji i przetargów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK.