Licytacje nieruchomości

Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości.

Licytacja 1

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12.40

Nieruchomość: działki nr 102/3; 251/28; 107/4, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo, obszar łączny 4,3647 ha, KW nr OL1B/00027374/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 102.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.220,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Licytacja 2

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupie

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12.40

Nieruchomość: działki nr 102/13; 107/6; 251/61; 251/63; 251/65; 251/67; 251/43; 251/45, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo Bredynki, obszar łączny 1.3392 ha – udział dłużnika 1/23, KW nr OL1B/00012509/5 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 1.100,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 110,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001