Licytacje nieruchomości

Licytacje aktualne

Licytacja nr: I licytacja

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Aleja Wolności 13

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek

tel. kontaktowy do Komornika: 62 501 82 00

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018 -258

Termin licytacji: 29-06-2022,godz. 12:30

Nieruchomość: nieruchomość stanowiąca działki nr: 587,588, 34/2, 591, 590,589 (grunty rolne zabudowane) o łącznej powierzchni 2,1497ha

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków magazynowo -produkcyjnych z częścią socjalno-biurową, dwoma zbiornikami paliwa i dwoma dystrybutorami umiejscowionymi pod wiatą o konstrukcji metalowej, tworzących zwartą zabudowę.

Powierzchnia zabudowy kompleksu budynków: 1977,70 m2

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków: 1833,72 m2

należąca do dłużnika: KMK Logistyka Sp. z o.o.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu o numerze: KZ1A/00066002/21

Suma oszacowania: 1 140 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 855 000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 153 000,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5702 0297 0887

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, sala 36

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Tomasz Gierała

tel. kontaktowy do Komornika: 22 737-10-33

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-258

Termin licytacji: 01.07.2022r., godz. 15.00

Nieruchomość: licytacja ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o numerze 6- Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 158,01 m2. Lokal dwupoziomowy, piętro III i IV (poddasze użytkowe): I poziom: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, schowek, WC i balkon ; II poziom: hall, schowek, 3 pokoje, łazienka z WC należący do dłużnika: Piotr Dewiński

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie pod nr WA1I/00027503/1

Suma oszacowania: 767 800,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 575 850,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 780,00zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833

Licytacja nr: II licytacja

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3a , 05-200 Wołomin, sala nr 1

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Dariusz Wiercigroch,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-252-46-04

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 572- 775- 129

Termin licytacji: 01.07.2022r., godz. 11.00

Nieruchomość: 9/45 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Strąk, Henryka Strąk

położonej: 05-200 Wołomin, ul. Lipińska, dz. ew. 201/1 w obr. 24,

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00073304/5

Suma oszacowania: 723.978,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 542.983,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 72 397,80 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02124010401111001032876249

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Sejneńskiej 30

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska

tel. kontaktowy do Komornika: 87 566-24-70

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 08 lipiec 2022 roku, godz. 13:00

Nieruchomość:  nieruchomość zabudowana, na działce nr 52/1 o powierzchni 0,4116 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o powierzchni zabudowy 95 m2, po przebudowie (wg kartoteki budynków) w 2015 roku oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 36 m2 - rok budowy (wg kartoteki budynków) 1956 należąca do dłużnika: Marcin Kazimierz Trzaskalski

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach o numerze SU1S/00018886/6.

Suma oszacowania: 314 500,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 450,00 zł.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 05 lipca 2022 roku, o godz. 11:45.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sala nr XVI

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat
tel. kontaktowy do Komornika: 81 528 03 93
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 263

Termin licytacji: 08.06.2022 r., godz. 11.10

Nieruchomość: nieruchomość w postaci działek gruntu o numerach ewidencyjnych 111/14 oraz 111/15, o łącznej powierzchni 28.800 m2. Nieruchomości zagospodarowane są łącznie, zabudowane są budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 149,10 m2 wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę z 1997 roku oraz budynkiem magazynowo - garażowym z lat 80-tych, o pow. użytkowej 421 m2 wraz z przechowalnią owoców i pomieszczeniami biurowymi. Na działkach znajduje się również zespół szklarni o pow. upraw 15.492 m2 z budynkiem kotłowni i urządzeniami towarzyszącymi. Są to szklarnie typu Venlo z łącznikami budowane w latach 1997-2007 oraz szklarnia tradycyjna z 1989 roku. Działki są ogrodzone i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie działki znajdują się w części w terenach rolnych - symbol RP, a w części w terenach budowlanych przeznaczonych pod budownictwo wiejskie - symbol MR. Nieruchomość należąca do dłużników: Grzegorczyk Tadeusz, Grzegorczyk Dorota

Nieruchomość posiada  księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerach  LU1I/00229332/5 oraz LU1I/00229333/2.

Suma oszacowania: 6 120 656,00 zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 080 437,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 612 065,60 zł

Rękojmię należy uiścić przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

PKO BP S.A.
48 1020 3176 0000 5402 0152 6318
 

Licytacje archiwalne

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12:40

Nieruchomość: działki nr 102/3; 251/28; 107/4, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo, obszar łączny 4,3647 ha, KW nr OL1B/00027374/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 102.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.220,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupie

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12:40

Nieruchomość: działki nr 102/13; 107/6; 251/61; 251/63; 251/65; 251/67; 251/43; 251/45, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo Bredynki, obszar łączny 1.3392 ha – udział dłużnika 1/23, KW nr OL1B/00012509/5 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 1.100,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 110,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

 

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska6, Sala nr XII.

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w ZgierzuTomasz Banach, tel. kontaktowy do Komornika: 42 7160505

Termin licytacji: 14.12.2020r., godz. 8:40

Nieruchomość: zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowo-biurowym nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr 11 o powierzchni 582m2 położona w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 12 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zgierzu nr KW LD1G/00000011/8

Suma oszacowania:2 700 000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 800 000,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 270 000,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr konta:45 9263 0000 0920 0991 2010 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, Sala nr 104.

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w PrzemyśluMariusz Stasiak, tel. kontaktowy do Komornika: 662 144 349

Termin licytacji:7.01.2021r., godz. 10:30

Nieruchomość:Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 412, 413 i 422 położonych w Przemyślu przy ul. Obozowej (obręb ewidencyjny działki nr 213) oraz prawa własności budynków wzniesionych na w/w nieruchomości stanowiących odrębne nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzona księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyśli pod nr KW PR1P/00051454/9

Suma oszacowania: 17 179 119,72 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 452 746,48

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 717 911,97

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

PKO BP S.A. w Przemyślu nr konta: 62 1020 42740000 1102 0002 6146

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:00

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 5.023,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00073423/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 69.500,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.125,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.950,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:10

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 5.023,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00073423/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 69.500,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.125,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.950,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:40

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 2.147,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00086463/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 29.700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.275,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.970,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:50

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 2.147,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00086463/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 29.700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.275,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.970,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 518 310 249

Termin licytacji: 12.03.2021r., godz. 10.20

Nieruchomość: działki nr 102/3, 251/28, 107/4, obszar łącznie 4,36 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00027374/7

Suma oszacowania: 102.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.220,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 518 310 249

Termin licytacji: 12.03.2021r., godz. 10.20

Nieruchomość: działki nr 102/13, 107/6, 251/61, 251/63, 251/65, 251/67, 251/43, 251/45, obszar łącznie 1,34 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00012509/5 – udział dłużnika 1/23 części

Suma oszacowania: 1.100,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 110,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, sala nr 204

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22 621 00 63

Termin licytacji: 14.05.2021r., godz. 13:00

Nieruchomość: Działki o nr 27 i 29 położonej w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00280307/0. Działka o nr 28 położona w Piasecznie przy ul. Mazurskiej dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00341126/3. Działka o nr 26 położona w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00260553/3.

Suma oszacowania: 18 940 000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 626 666,67

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 894 000,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi – najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. Oddział 9 w Warszawie nr konta: 41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, sala nr 8

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Tomasz Szymandera, tel. kontaktowy do Komornika: 56 471 81 77

Termin licytacji: 7.04.2021r., godz. 12:00

Nieruchomość: część nieruchomości położonej w Kłódce Szlacheckiej, 86-318 Rogóźno. Udział nr 3 wynoszący ½ w niewydzielonej części nieruchomości oraz udział nr 4 wynoszący ½ w niewydzielonej części nieruchomości – stanowiących własność nieruchomości gruntowej jako działka ewidencyjna nr 216/1 obręb 0005 Kłódka Szlachecka, o powierzchni 0,2813 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 369,20 m2 w niskim stanie technicznym. Nieruchomość dla której, Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr TO1U/00029177/1.

Suma oszacowania: 188 000,00

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 800,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi – najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. Oddział Toruń nr konta: 22 1020 5011 0000 9602 0253 6837

Adres licytacji: Kancelaria w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3 lok. 406, Sala nr 16, 15-402 Białystok

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Monika Zdrodowska, tel. kontaktowy do Komornika: 85 741 11 30

Termin licytacji: 28.04.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość: działka nr geod. 236 o pow. 16,21 ha (działka rolna, niezabudowana z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr BI1B/00098458/6

Suma oszacowania: 1.629.413,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.086.275,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 162.941,30 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PeKao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081

Adres licytacji: Kancelaria w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3 lok. 406, Sala nr 16, 15-402 Białystok

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Monika Zdrodowska, tel. kontaktowy do Komornika: 85 741 11 30

Termin licytacji: 28.04.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość: działki nr geod. 171 o pow. 1,08 ha, nr geod. 183 o pow. 8,65 ha (działka rolna, niezabudowana z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr BI1B/00098458/6

Suma oszacowania: 978.050,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 652.033,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 97.805,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PeKao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081

Adres licytacji:Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , ul. Marcinkowskiego 32, Sala nr 8, 61-745Poznań

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczaktel. kontaktowy do Komornika: 61 628 23 89

Termin licytacji: 28.07.2021r., godz. 14.00

Nieruchomość: działka ew. o numerze ew. 242, pow.1.068 m2 (nieruchomość gruntowa zabudowana budyniem mieszkalnym o pow. Użytkowej 213,76 m2), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr PO1P/00044204/4

Suma oszacowania:707.832,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530.874,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70.783,20

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 29 1600 1462 1862 7173 4000 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski, tel. kontaktowy do Komornika: 563 067 020

Termin licytacji: 02.08.2021r., godz. 9:00

Nieruchomość: Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 1514,11m2 usytuowany jest w południowej części obiektu handlowo – usługowo - biurowego. Większą część budynku zajmują biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, pozostałą część lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. Lokal położony jest na trzech kondygnacjach z odrębnym wejściem na każdą kondygnację. Lokal składa się z kilkudziesięciu pomieszczeń, które połączone są wewnętrznymi schodami.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00063119/6.

Suma oszacowania: 1 124 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 749 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 112 400,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Giżycku, ul. Warszawska 28

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Giżycku Agata Kowalewska, tel. kontaktowy do Komornika: 87 427 32 27, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 572 775 129

Termin licytacji: 24.09.2021 r., godz. 11:00

Nieruchomość:  budynek magazynowo-składowy o pow. 260 mkw. Nieruchomość należy do dłużnika Rafał Mróz. Nieruchomość posiada księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku pod nr OL2G/00013803/5

Suma oszacowania: 330.000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247.500,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 000,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działkiew. o numerach ew. 27 i 29, pow.6.233 m2 (nieruchomość gruntowa stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00341126/3 oraz KW nr WA5M/00260553/3), dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00280307/0

Suma oszacowania: 2.847.000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.898.000

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 284.700

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29 47-400 Racibórz, sala nr 202

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec,

tel. kontaktowy do Komornika: 32 415 85 39 oraz  505 898 661

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517 884 011

Termin licytacji: 22.09.2021r., godz. 10:10

Nieruchomość: działki gruntu nr: 45, 47, 50, 61/1, 64, 65, 66, 89, 155, 334, 620/1, 620/2, 620/3, 481/2, 481/3, 482, 483/1, 484, 486, 1128. Ich obszar wynosi: 9.0637 ha, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem ubojni, budynkiem gospodarczym (stan surowy zamknięty), budynkiem chlewni (stan surowy zamknięty), budynkami chlewni, stodołą, budynkiem spichlerza i maszyn rolniczych, ubojnią trzody chlewnej i myjnią samochodową. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 4.830,83m2. Dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi KW nr GL1R/00025050/3

Suma oszacowania: 2.944.800,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 963 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 294.480,00 zł

Rękojmię należy uiścić na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank PKO BP SA : nr 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571.

Adres licytacji:Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działka  ew. o numerze 28, pow. 3.650 m2 (nieruchomość gruntowa stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00280307/0 oraz KW nr WA5M/00260553/3), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00341126/3

Suma oszacowania: 1.609.300,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.072.866,67

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 160.930,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

W związku z licytacją nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj, Kancelaria Komornicza numer II wyznacza oględziny przedmiotowych nieruchomości na dzień 27 września 2021 na godzinę 11:00.

Adres licytacji:Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabajtel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działka  ew. o numerze 26, pow.10.765 m2 (nieruchomość zabudowana kompleksem budynków biurowo-magazynowych stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00280307/0 oraz KW nr WA5M/00341126/3), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00260553/3

Suma oszacowania:14.483.700,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9.655.800,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.448.370,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

W związku z licytacją nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj, Kancelaria Komornicza numer II wyznacza oględziny przedmiotowych nieruchomości na dzień 27 września 2021 na godzinę 11:00.

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, Sala nr 203, 37-700 Przemyśl

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Przemyślu Mariusz Stasiak,
tel. kontaktowy do Komornika: 16-678-67-52
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-262

Termin licytacji: 18.10.2021r., godz. 11.30

Nieruchomość: działkiew. o numerach 412,413 i 422, pow. 9,7896ha oraz prawa własności budynków wzniesionych na wymienionej nieruchomości stanowiących odrębne nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Skarbu państwa, a jej wieczystym użytkownikiem i właścicielem zabudowań jest dłużnik INMAX Sp. z o.o. i Wspólnicy II Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu pod numerem RP1P/00051454/9

Suma oszacowania:17.179.119,72

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11.452.746,48
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.717.911.97
Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Bank PKO BP S.A. w Przemyślu, nr rachunku:62 1020 4274 0000 1102 0002 6146

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim I Wydział Cywilny, ul. Słowackiego 19

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Giżycku Agata Kowalewska,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-775-69-60

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-258

Termin licytacji: 07.12.2021r., godz. 14.00

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. ew. nr 10/181 (o po w. 8,9218 ha) i 10/182 (o pow. 1,0147 ha) o łącznej powierzchni 9,9365 ha z obrębu 0009 położona w miejscowości Cybulice

Małe, gm. Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie. Nieruchomość w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne. Na dzień wizji częściowo użytkowana jako łąka, częściowo ugorowana. Nieruchomość należy do dłużnika RUT-PASZ SP. Z O.O.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim pod nr  WA1 N/00064138/7

Suma oszacowania: 883.400,00

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 662.550,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 88 340,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Nowym Dworze Mazowieckim 90124034801111001009304966

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3 , 68-100 Żagań

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Stanisława Stachura,

tel. kontaktowy do Komornika: 68-451-14-21

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018- 257

Termin licytacji: 09.12.2021r., godz. 9.00, sala nr 5

Nieruchomość: Nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 398/5 o powierzchni 0,3599 ha zabudowaną budynkiem pełniącym funkcję magazynowo – handlową. Zabudowa zajmuje około 37% powierzchni działki. Przed budynkiem urządzone są podejścia i podjazdy utwardzone betonem. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony panelami ogrodzeniowymi drucianymi i siatką. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną i gazową, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z lat 80-tych, połączony łącznikiem z budynkiem usytuowanym na sąsiedniej działce. Powierzchnia zabudowy wraz z częścią łącznik do granicy działki wynosi 1345m2.Powierzchnia użytkowa 1213,50 m2.

Nieruchomość należy do dłużnika AGNIESZKA GŁOGOWSKA

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w I Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu pod nr ZG1G/00040033/0

Suma oszacowania: 898.700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 674.025,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 89 870,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych  30 20300045 1110 0000 0278 2010

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Wieluniu, ul. Pl. Jagielloński 1

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wieluniu Łukasz Kozioł,

tel. kontaktowy do Komornika: 43-843-80-34

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-262

Termin licytacji: 13.12.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość: niewydzielona część nieruchomości stanowiąca działkę nr 115, położoną Grębień, gm. Pątnów o powierzchni 1,3300 ha należącej do dłużników: udział 1/2 części Anety Mazur i udział 1/2 części Dariusza Mazur dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00015423/6 oraz niewydzielona część nieruchomości stanowiąca działkę nr 114, o pow. 1,34 ha położonej: 98-335 Pątnów, Grębień, należącej do dłużników: udział 1/2 części Anety Mazur i udział 1/2 części Dariusza Mazur, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00022235/3.

Działka nr 114 objęta KW SR1W/00022235/3 i działka nr 115 objęta KW SR1W/00015423/6 stanowią gospodarczą i funkcjonalną całość i zostały opisane i wycenione łącznie. Przedmiotem licytacji są dwa udziały po 1/2 części każdy w połączonych dz. 114 i 115. Na działkach 114 i 115 znajdują się zabudowania: budynek mieszkalny: murowany, parterowy o pow. 42 m kw, wybudowany w latach 30-tych; budynek gospodarczy: murowany, parterowy, wybudowany w latach 70-tych o pow. 62,5 m kw; budynek mieszkalno-gospodarczy: murowany, parterowy, wybudowany w latach 30-tych o pow. 64,50 m kw; budynek gospodarczy - chlewnia, wybudowany w latach 2001-2002 systemem gospodarczym o pow. użytkowej 736,90 m2, kubatura 5355 m3 wyposażony w 10 szt. automatów paszowych, ciągi paszowe, kojce. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, zawarta po wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Suma oszacowania działki nr 114 objętej KW SR1W/00022235/3 i działki nr 115 objętej nr KW SR1W/00015423/6 o łącznej powierzchni 2,67 ha łącznie wynosi 796 000,00zł

Przedmiotem licytacji są dwa udziały każdy po 1/2 części w działkach nr 114 i 115

Suma oszacowania każdego z udziału 1/2 części w dz. 114 i 115 wynosi 398 000 zł

Cena wywołania, każdego z udziału wynoszącego 1/2 części w dz. 114 i 115 która stanowi 2/3 sumy oszacowania wynosi: 265 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest odpowiednio: za każdy udział wynoszący 1/2 części w połączonych dz. 114 i 115 po 39 800,00 zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

PKO BP O/Wieluń 16102045640000550200402404 

Adres licytacji: Sala balowa Karolina, ul. Władysława Sikorskiego 17 , 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Dariusz Wiercigroch,

tel. kontaktowy do Komornika: 22 252 46 04

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517 884 011

Termin licytacji: 17.12.2021r., godz. 14.00

Nieruchomość: 9/45 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Strąk, Henryka Strąk, położonej: 05-200 Wołomin, ul. Lipińska 77C, Symbol B-5, dz. ew. 201/1 w obr. 24

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00073304/5

Suma oszacowania: 550.557,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412.917,75 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 055,70 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02124010401111001032876249

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43 sala nr II

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Maciej Krysiński,

tel. kontaktowy do Komornika: 504 963 449

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 257

Termin licytacji: 16.12.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość:  Działka nr 133 bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 60 relacji Ciechanów - Kutno. Przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, sieć wodociągowa oraz w części stanowiącej grunty rolne przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. .W księdze wieczystej nie ma żadnych wpisów dotyczących ustanowienia służebności przesyłu. Nieruchomość posiada podstawową infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania realizowanego budynku, ma dostęp do układu komunikacyjnego. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 133 w Leśniewicach, znajduje się w terenie, dla którego nie ma

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości, Wójt Gminy Gostynin, wydał w dniu 31. 08. 2012 roku decyzję nr 87/2012 o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego z wydzieleniem części gospodarczej (zaplecze gospodarstwa sadowniczego) i części garażowej (z przeznaczeniem na sprzęt rolniczy). Nieruchomość należy do dłużnika : Sebastian Janusz Toruniewski.

Na części nieruchomości, na podstawie pozwolenia na budowę, rozpoczęto realizację budynku o zróżnicowanej funkcji, w tym mieszkalnej i gospodarczej. Została rozpoczęta realizacja budynku, jednak roboty zostały

wstrzymane. Rozpoczęta i zawieszona realizacja obiektu, to dwukondygnacyjny i w części parterowy o:

• powierzchnia zabudowy 692,94 m2

• - powierzchnia użytkowa 829,05 m2

• - powierzchnia całkowita 999,72 m2

• -kubatura 4.573,40 m3

Działka porośnięta jest lasem o poniższej charakterystyce, .wynikającej z Uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego na okres od 01. 01. 2016 roku do 31.12. 2025 roku:

-na powierzchni 0,31 ha sosna, wiek 42 lata, bonitacja I a, zadrzewienie 07;

- na powierzchni 1,73 ha sosna, wiek 58 lat, bonitacja I, zadrzewienie 07;

- na powierzchni 1,99 ha sosna, wiek 58 lat, bonitacja I, zadrzewienie 07;

- na powierzchni 0,40 b a brzoza, wiek 53 lata, bonitacja II, zadrzewienie 07;

- na powierzchni 0,28 f a sosna, wiek 68 lat, bonitacja II, zadrzewienie 07.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie pod nr PL1G/00011136/8

Suma oszacowania: 1 400 847,00zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 933.898,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 140 084,70 zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

BNP Paribas Bank Polska S.A. 81160014621831983890000001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sala nr XV

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski,

tel. kontaktowy do Komornika: tel. 85 744 77 66

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: tel. 519 018 258

Termin licytacji: 10.01.2021r., godz. 9.00

Nieruchomość: udział 1/2 w nieruchomości należącej do dłużnika: Zbigniewa Ambrożej

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr BI1B/00122072/4

Suma oszacowania: 2 960 244,50zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 220 183,38zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 296 024,45zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sala nr XV

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski,

tel. kontaktowy do Komornika: +85 744 77 66

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018  258

Termin licytacji: 10.01.2021r., godz. 9.10

Nieruchomość: udział 1/2 w nieruchomości należącej do dłużnika: Barbara Ambrożej

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr BI1B/00122072/4

Suma oszacowania: 2 960 244,50zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 220 183,38zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 296 024,45zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010

Adres licytacji: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat

tel. kontaktowy do Komornika: 81 528 03 93

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 263

Termin licytacji: 17.01.2022r., godz. 08:50, sala nr XIII

Nieruchomość: działki gruntu o numerach ewidencyjnych 111/14 oraz 111/15, o łącznej powierzchni 28.800 m2, położone w m. Słupeczno 45, gminie Wysokie. Nieruchomości zagospodarowane są łącznie, zabudowane są budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 149,10 m2 wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę z 1997 roku oraz budynkiem magazynowo - garażowym z lat 80-tych, o pow. użytkowej 421 m2 wraz z przechowalnią owoców i pomieszczeniami biurowymi. Na działkach znajduje się również zespół szklarni o pow. upraw 15.492 m2 z budynkiem kotłowni i urządzeniami towarzyszącymi. Są to szklarnie typu Venlo z łącznikami budowane w latach 1997-2007 oraz szklarnia tradycyjna z 1989 roku. Działki są ogrodzone i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie działki znajdują się w części w terenach rolnych - symbol RP, a w części w terenach budowlanych przeznaczonych pod budownictwo wiejskie - symbol MR.

Nieruchomość posiada  księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerach: LU1I/00229332/5 oraz LU1I/00229333/2.

Suma oszacowania: 6 120 656,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 590 492,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 612 065,60 zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

PKO Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318.

Adres licytacji: Sala konferencyjna "sala balowa Karolina", ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Artur Królasik,

tel. kontaktowy do Komornika: 22 787 10 03

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 258

Termin licytacji: 27.01.2021r., godz. 11:00

Nieruchomość: nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej, o jednej kondygnacji nadziemnej niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 177,60 m2. Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz.ew. 1199/3. o powierzchni 7727 m2. należąca do dłużnika: Andrzej Pałaszewski

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie

 pod nr WA1W/00121270/9.

Suma oszacowania: 321 000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 100,00zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072

Adres licytacji: Sala konferencyjna "sala balowa Karolina", ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Artur Królasik,

tel. kontaktowy do Komornika: 22 787 10 03

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 258

Termin licytacji: 27.01.2021r., godz. 11:20

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ludwinów, oznaczona

w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 1193,472,527, o powierzchni 1.3400 ha, należąca do dłużnika: Andrzej Pałaszewski

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00056018/8

Suma oszacowania: 157 000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 700,00zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072

Adres licytacji: Sala konferencyjna "sala balowa Karolina", ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Artur Królasik,

tel. kontaktowy do Komornika: 22 787 10 03

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 258

Termin licytacji: 27.01.2021r., godz. 11:40

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ludwinów, oznaczona

w ewidencji gruntów jako działka ew.728, o powierzchni 6300 m2, należąca do dłużnika: Andrzej Pałaszewski

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00056017/1

Suma oszacowania: 30 000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 000,00zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072

 

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sala nr XV

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski,

tel. kontaktowy do Komornika: 85-744-77-66

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018 -258

Termin licytacji: 07.02.2022r., godz. 13.10

Nieruchomość:  Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. 1354/2 o pow. 4519 m2,obręb 13-Wasilków, zabudowana budynkiem. salonu samochodowego z częścią biurową i warsztatową o łącznej powierzchni użytkowej 1.992,84 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym pod usługi komunikacyjne. Udział 1/2 w nieruchomości należy do dłużnika: Barbara Ambrożej

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr BI1B/00122072/4

Suma oszacowania: 2 960 244,50zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 220 183,38zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 296 024,45zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3a , 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Dariusz Wiercigroch,

tel. kontaktowy do Komornika: 22 252 46 04

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517 884 011

Termin licytacji: 27.01.2022r., godz. 12.15

Nieruchomość: 9/45 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Szymor, Bożena Szymor

położonej: 05-200 Wołomin, ul. Lipińska 77C, Symbol B-6 dz. ew. 201/1 w obr. 24,

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00073304/5

Suma oszacowania: 550.557,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367.038,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 055,70 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02124010401111001032876249

Adres licytacji: Sala balowa Karolina, ul. Władysława Sikorskiego 17 , 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Dariusz Wiercigroch,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-252-46-04

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517- 884- 011

Termin licytacji: 18.02.2022r., godz. 14.30

Nieruchomość: 9/45 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Prędota, Beata Prędota

położonej: 05-200 Wołomin, ul. Lipińska 77, Symbol B-4 dz. ew. 201/1 w obr. 24,

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00073304/5

Suma oszacowania: 550.557,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367.038,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 055,70 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02124010401111001032876249

Adres licytacji: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, Plac Żołnierza Polskiego 16, sala nr 142

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak
tel. kontaktowy do Komornika: 91-484-36-00
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-258

Termin licytacji: 08.03.2022r., godz. 13.00

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 79 obręb Dąbie 25, o powierzchni 387,00 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym w zabudowie szeregowej, o powierzchni całkowitej 532,08 m2, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z dobudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem hali magazynowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności należąca do dłużnika: Grażyna Płachecka (poprzednio Syropoulu)

Nieruchomość posiada księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczecinie pod  nr SZ1 S/00069538/3

Suma oszacowania: 700.000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525.000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70.000,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Santander Bank Polska S.A 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, sala nr 17

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Kaliszu Józef Kolański
tel. kontaktowy do Komornika: 62-757-05-26
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 -018- 257

Termin licytacji: 28.02.2022r., godz. 14.00

Nieruchomość: Nieruchomość stanowiąca działkę nr 318, o powierzchni 2,8500 ha, grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz szklarniami wraz z gruntem ornym; stanowiące część większej nieruchomości należącej do dłużników: Maciej Bach i Renata Bach

Nieruchomość posiada księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu pod nr KZ1A/00013492/71

Suma oszacowania: 2 010.000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 507.500,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 201.000,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 1020 2212 0000 5602 0079 8967

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3a , 05-200 Wołomin, sala nr 12

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Dariusz Wiercigroch,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-252-46-04

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018- 262

Termin licytacji: 29.03.2022 r., godz. 9.00

Nieruchomość: 9/45 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Szymor, Bożena Szymor

położonej: 05-200 Wołomin, ul. Lipińska 77C, Symbol B-6 dz. ew. 201/1 w obr. 24,

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00073304/5

Suma oszacowania: 550.557,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367.038,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 055,70 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02124010401111001032876249

Adres licytacji: Sala konferencyjna "sala balowa Karolina", ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Wołominie Artur Królasik,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-787-10-03

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018 -258

Termin licytacji: 29.03.2022r., godz. 10:40

Nieruchomość: nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej, o jednej kondygnacji nadziemnej niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 177,60 m2. Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz.ew. 1199/3. o powierzchni 7727 m2. należąca do dłużnika: Andrzej Pałaszewski

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie pod nr WA1W/00121270/9.

Suma oszacowania: 321 000,00zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 214 000,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 100,00zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim I Wydział Cywilny, ul. Słowackiego 19

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Giżycku Agata Kowalewska,

tel. kontaktowy do Komornika: 22-775-69-60

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-258

Termin licytacji: 31.03.2022r., godz. 14.00

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. ew. nr 10/181 (o po w. 8,9218 ha) i 10/182 (o pow. 1,0147 ha) o łącznej powierzchni 9,9365 ha z obrębu 0009 położona w miejscowości Cybulice Małe, gm. Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne. Na dzień wizji częściowo użytkowana jako łąka, częściowo ugorowana. Nieruchomość należy do dłużnika RUT-PASZ SP. Z O.O.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim pod nr  WA1 N/00064138/7

Suma oszacowania: 883.400,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 588.933,33

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 88 340,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Nowym Dworze Mazowieckim 90124034801111001009304966

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Oławie, 55-220 Oława ul. 11 Listopada 12 sala nr 25

Komornik prowadzący sprawę:
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Michał Szymik
tel. kontaktowy do Komornika: 71-726-19-62
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519 018 259

Termin licytacji: 10.05.2022r., godz. 10.30

Nieruchomość:  licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej : 55-220 Jelcz - Laskowice, ul. Wrocławska 10 przysługującego dłużnikowi Hotel Antonio Sp. z o.o. Na przedmiotowej działce gruntu posadowiony jest obiekt pełniący obecnie funkcję hotelu.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oławie pod nr WR1O/00039095/8

Suma oszacowania: 2 196 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 647 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 219 600,00 zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

BNP Paribas Bank Polska S.A. 78 16001462 1837 1388 6000 0001

 

Adres licytacji: Kancelaria Komornicza nr IV w Białymstoku, ul. Antoniukowska 60/136; 15-845 Białystok

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku
Agnieszka Kosacka-Bobier
tel. kontaktowy do Komornika: 85-732-74-18
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018 -258

Termin licytacji: 09.05.2022r., godz. 10.00

Nieruchomość:  nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę o nr 248 i pow. 1,5600ha ,z dostępem do sieci elektroenergetycznej, niezagospodarowana, porośnięta trawami, krzewami i drzewami, na której znajduje się staw kopany, zbiornik stalowy oraz parterowy, drewniany budynek gospodarczy (obiekt tymczasowy bez fundamentów nie związany trwale z gruntem),ogrodzona ogrodzeniem murowanym (fundamenty betonowe, słupki murowane z cegły ceramicznej, przęsła z elementów stalowych ) będąca własnością REMEX-AMBROŻEJ SP.Z O.O.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr BI1B/00030823/2

Suma oszacowania: 1 018 917,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 764 187,75zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 101 891,70zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Tomasz Gierała

tel. kontaktowy do Komornika: 22 737-10-33

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-258

Termin licytacji: 27.04.2022r., godz. 11.50 sala nr 204

Nieruchomość: licytacja ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o numerze 5. Garaż środkowy o powierzchni użytkowej 16,56 m2, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej należący do dłużnika Piotr Dewiński. Oddany do użytkowania w 2001 r.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie pod nr  WA1I/00027504/8.

Suma oszacowania: 24 700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 525,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 470,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie  50 1020 1169 0000 8902 0177 0833 (tytułem: rękojmia Km 800/18)

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Kolejowa 1, sala nr 1

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Grajewie Grażyna Sosnowska 
tel. kontaktowy do Komornika: 86-272-36-77
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519- 018 -257

Termin licytacji: 13.05.2022 r., godz. 14.00

Nieruchomość: - nieruchomość zabudowana kompleksem budynków produkcyjnych składających się z 12 Hal wraz z budynkiem socjalno-technicznym o łącznej powierzchni zabudowy 3 966 mkw, połączonych komunikacją wewnętrzną, budynkiem magazynowo-warsztatowym, budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym, budynkiem stróżówki oraz budynkiem w.c o łącznej powierzchni działki nr 59/4- 2,2300 ha dla której prowadzona jest KW LM1G/00033014/6;

-1/2 udziału nieruchomości LM1G/00021363/0 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości KW 33014/6 należącej do dłużników: Józef i Małgorzata Malinowscy

Suma oszacowania nieruchomości LM1 G/00033014/6 wynosi 4 376 497,00 zł  

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 282 373,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 437 650,00 zł

Suma oszacowania nieruchomości LM1 G/00021363/0 (droga) wynosi 10 503,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 877.00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 051,00 zł.

Rękojmię należy uiścić przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku
66102013320000180200373423
 

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Aleja Wolności 13, sala nr 17

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Kaliszu Józef Kolański,

tel. kontaktowy do Komornika: 062 757-05-26

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-257

Termin licytacji: 30.05.2022r., godz. 13.30

Nieruchomość:  Nieruchomość stanowiąca działkę nr 318 o powierzchni 2,8500 ha, grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz szklarniami wraz z gruntem ornym; stanowiące część większej nieruchomości

należącej do dłużników: Maciej Bach i Renata Bach

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu pod nr KZ1A/00013492/7

Suma oszacowania: 2 010 000,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 507 500,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 201 000,00zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I Oddział Centrum w Kaliszu 19 1020 2212 0000 5602 0079 8967

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 sala nr 22

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk 
tel. kontaktowy do Komornika: 34-361-55-65
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-256

Termin licytacji: 31.05.2022 r., godz. 10.00

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 2.2077 ha, działki nr 429, 431 obręb 0021 należąca do dłużnika Świącik Paweł
Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod nr CZ1C/00050205/4

Suma oszacowania: 451 000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 338 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 45 100,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie
02 1050 1142 1000 0023 3935 9453
 

Adres licytacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, ul. Świebodzka 5 sala nr 212

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek

tel. kontaktowy do Komornika: 71 788 64 38

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 572 775 129

Termin licytacji: 06.06.2022,godz. 10:30

Nieruchomość: nieruchomość gruntowa, działka numer 17/3; 17/4; 17/5; 17/6 o łącznej pow. 0,2972 HA, obręb ewidencyjny Strachowice.

należąca do dłużnika: BMS Budownictwo Sp. z o.o.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki o numerze: WR1K/00017466/6.

Suma oszacowania:  1 342 455,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 006 841,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 134 245,50 zł.

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777