Licytacje nieruchomości

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, Sala nr 203, 37-700 Przemyśl

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Przemyślu Mariusz Stasiak,
tel. kontaktowy do Komornika: 16-678-67-52
tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 519-018-262

Termin licytacji: 18.10.2021r., godz. 11.30

Nieruchomość: działkiew. o numerach 412,413 i 422, pow. 9,7896ha oraz prawa własności budynków wzniesionych na wymienionej nieruchomości stanowiących odrębne nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Skarbu państwa, a jej wieczystym użytkownikiem i właścicielem zabudowań jest dłużnik INMAX Sp. z o.o. i Wspólnicy II Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu pod numerem RP1P/00051454/9

Suma oszacowania:17.179.119,72

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11.452.746,48
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.717.911.97
Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Bank PKO BP S.A. w Przemyślu, nr rachunku:62 1020 4274 0000 1102 0002 6146

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12:40

Nieruchomość: działki nr 102/3; 251/28; 107/4, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo, obszar łączny 4,3647 ha, KW nr OL1B/00027374/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 102.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.220,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupie

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 89-715-27-78

Termin licytacji: 20.11.2020r., godz. 12:40

Nieruchomość: działki nr 102/13; 107/6; 251/61; 251/63; 251/65; 251/67; 251/43; 251/45, położone 11-300 Biskupiec-Stryjewo Bredynki, obszar łączny 1.3392 ha – udział dłużnika 1/23, KW nr OL1B/00012509/5 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu

Suma oszacowania: 1.100,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 110,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

 

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska6, Sala nr XII.

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w ZgierzuTomasz Banach, tel. kontaktowy do Komornika: 42 7160505

Termin licytacji: 14.12.2020r., godz. 8:40

Nieruchomość: zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowo-biurowym nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr 11 o powierzchni 582m2 położona w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 12 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zgierzu nr KW LD1G/00000011/8

Suma oszacowania:2 700 000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 800 000,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 270 000,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr konta:45 9263 0000 0920 0991 2010 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, Sala nr 104.

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w PrzemyśluMariusz Stasiak, tel. kontaktowy do Komornika: 662 144 349

Termin licytacji:7.01.2021r., godz. 10:30

Nieruchomość:Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 412, 413 i 422 położonych w Przemyślu przy ul. Obozowej (obręb ewidencyjny działki nr 213) oraz prawa własności budynków wzniesionych na w/w nieruchomości stanowiących odrębne nieruchomości. Nieruchomość posiada urządzona księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyśli pod nr KW PR1P/00051454/9

Suma oszacowania: 17 179 119,72 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 452 746,48

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 717 911,97

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

PKO BP S.A. w Przemyślu nr konta: 62 1020 42740000 1102 0002 6146

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:00

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 5.023,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00073423/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 69.500,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.125,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.950,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:10

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 5.023,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00073423/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 69.500,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.125,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.950,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:40

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 2.147,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00086463/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 29.700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.275,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.970,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, Sala nr XI, 95-100 Zgierz

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Michał Durański, tel. kontaktowy do Komornika: 42-716-10-39

Termin licytacji: 09.03.2021r., godz. 14:50

Nieruchomość: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ozorkowie, stanowiącej część gruntu ornego o łącznej powierzchni 2.147,00 m. kw. wliczając pozostały udział w części 1/2, KW nr LD1G/00086463/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

Suma oszacowania: 29.700,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.275,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.970,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 88 1020 3440 0000 7902 0015 9996

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 518 310 249

Termin licytacji: 12.03.2021r., godz. 10.20

Nieruchomość: działki nr 102/3, 251/28, 107/4, obszar łącznie 4,36 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00027374/7

Suma oszacowania: 102.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.220,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 8, Sala nr 16, 11-300 Biskupiec

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Biskupcu Joanna Szulgacz, tel. kontaktowy do Komornika: 518 310 249

Termin licytacji: 12.03.2021r., godz. 10.20

Nieruchomość: działki nr 102/13, 107/6, 251/61, 251/63, 251/65, 251/67, 251/43, 251/45, obszar łącznie 1,34 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00012509/5 – udział dłużnika 1/23 części

Suma oszacowania: 1.100,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 110,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, sala nr 204

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22 621 00 63

Termin licytacji: 14.05.2021r., godz. 13:00

Nieruchomość: Działki o nr 27 i 29 położonej w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00280307/0. Działka o nr 28 położona w Piasecznie przy ul. Mazurskiej dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00341126/3. Działka o nr 26 położona w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA5M/00260553/3.

Suma oszacowania: 18 940 000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 626 666,67

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 894 000,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi – najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. Oddział 9 w Warszawie nr konta: 41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, sala nr 8

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Tomasz Szymandera, tel. kontaktowy do Komornika: 56 471 81 77

Termin licytacji: 7.04.2021r., godz. 12:00

Nieruchomość: część nieruchomości położonej w Kłódce Szlacheckiej, 86-318 Rogóźno. Udział nr 3 wynoszący ½ w niewydzielonej części nieruchomości oraz udział nr 4 wynoszący ½ w niewydzielonej części nieruchomości – stanowiących własność nieruchomości gruntowej jako działka ewidencyjna nr 216/1 obręb 0005 Kłódka Szlachecka, o powierzchni 0,2813 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 369,20 m2 w niskim stanie technicznym. Nieruchomość dla której, Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr TO1U/00029177/1.

Suma oszacowania: 188 000,00

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 800,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi – najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. Oddział Toruń nr konta: 22 1020 5011 0000 9602 0253 6837

Adres licytacji: Kancelaria w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3 lok. 406, Sala nr 16, 15-402 Białystok

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Monika Zdrodowska, tel. kontaktowy do Komornika: 85 741 11 30

Termin licytacji: 28.04.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość: działka nr geod. 236 o pow. 16,21 ha (działka rolna, niezabudowana z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr BI1B/00098458/6

Suma oszacowania: 1.629.413,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.086.275,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 162.941,30 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PeKao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081

Adres licytacji: Kancelaria w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3 lok. 406, Sala nr 16, 15-402 Białystok

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Monika Zdrodowska, tel. kontaktowy do Komornika: 85 741 11 30

Termin licytacji: 28.04.2021r., godz. 10.00

Nieruchomość: działki nr geod. 171 o pow. 1,08 ha, nr geod. 183 o pow. 8,65 ha (działka rolna, niezabudowana z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr BI1B/00098458/6

Suma oszacowania: 978.050,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 652.033,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 97.805,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PeKao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081

Adres licytacji:Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , ul. Marcinkowskiego 32, Sala nr 8, 61-745Poznań

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczaktel. kontaktowy do Komornika: 61 628 23 89

Termin licytacji: 28.07.2021r., godz. 14.00

Nieruchomość: działka ew. o numerze ew. 242, pow.1.068 m2 (nieruchomość gruntowa zabudowana budyniem mieszkalnym o pow. Użytkowej 213,76 m2), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi KW nr PO1P/00044204/4

Suma oszacowania:707.832,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530.874,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70.783,20

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 29 1600 1462 1862 7173 4000 0001

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski, tel. kontaktowy do Komornika: 563 067 020

Termin licytacji: 02.08.2021r., godz. 9:00

Nieruchomość: Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 1514,11m2 usytuowany jest w południowej części obiektu handlowo – usługowo - biurowego. Większą część budynku zajmują biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, pozostałą część lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. Lokal położony jest na trzech kondygnacjach z odrębnym wejściem na każdą kondygnację. Lokal składa się z kilkudziesięciu pomieszczeń, które połączone są wewnętrznymi schodami.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00063119/6.

Suma oszacowania: 1 124 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 749 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 112 400,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Giżycku, ul. Warszawska 28

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Giżycku Agata Kowalewska, tel. kontaktowy do Komornika: 87 427 32 27, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 572 775 129

Termin licytacji: 24.09.2021 r., godz. 11:00

Nieruchomość:  budynek magazynowo-składowy o pow. 260 mkw. Nieruchomość należy do dłużnika Rafał Mróz. Nieruchomość posiada księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku pod nr OL2G/00013803/5

Suma oszacowania: 330.000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247.500,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 000,00 zł

Rękojmię należy uiścić  przelewem na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działkiew. o numerach ew. 27 i 29, pow.6.233 m2 (nieruchomość gruntowa stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00341126/3 oraz KW nr WA5M/00260553/3), dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00280307/0

Suma oszacowania: 2.847.000,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.898.000

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 284.700

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

Adres licytacji: Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29 47-400 Racibórz, sala nr 202

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec,

tel. kontaktowy do Komornika: 32 415 85 39 oraz  505 898 661

tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517 884 011

Termin licytacji: 22.09.2021r., godz. 10:10

Nieruchomość: działki gruntu nr: 45, 47, 50, 61/1, 64, 65, 66, 89, 155, 334, 620/1, 620/2, 620/3, 481/2, 481/3, 482, 483/1, 484, 486, 1128. Ich obszar wynosi: 9.0637 ha, nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem ubojni, budynkiem gospodarczym (stan surowy zamknięty), budynkiem chlewni (stan surowy zamknięty), budynkami chlewni, stodołą, budynkiem spichlerza i maszyn rolniczych, ubojnią trzody chlewnej i myjnią samochodową. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 4.830,83m2. Dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi KW nr GL1R/00025050/3

Suma oszacowania: 2.944.800,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 963 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 294.480,00 zł

Rękojmię należy uiścić na konto komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Bank PKO BP SA : nr 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571.

Adres licytacji:Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabaj, tel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działka  ew. o numerze 28, pow. 3.650 m2 (nieruchomość gruntowa stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00280307/0 oraz KW nr WA5M/00260553/3), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00341126/3

Suma oszacowania: 1.609.300,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.072.866,67

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 160.930,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

W związku z licytacją nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj, Kancelaria Komornicza numer II wyznacza oględziny przedmiotowych nieruchomości na dzień 27 września 2021 na godzinę 11:00.

Adres licytacji:Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, Sala nr 204, 05-500 Piaseczno

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie Piotr Cabajtel. kontaktowy do Komornika: 22-621-00-63, tel. kontaktowy do pracownika prowadzącego sprawę w BGK: 517-883-892

Termin licytacji: 29.09.2021r., godz. 8.30

Nieruchomość: działka  ew. o numerze 26, pow.10.765 m2 (nieruchomość zabudowana kompleksem budynków biurowo-magazynowych stanowiąca integralną całość wraz z nieruchomościami ozn. KW nr WA5M/00280307/0 oraz KW nr WA5M/00341126/3), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi KW nr WA5M/00260553/3

Suma oszacowania:14.483.700,00

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9.655.800,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.448.370,00

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank PKO BP S.A. Oddział 9, nr rachunku:41 1020 1097 0000 7202 0131 6512

W związku z licytacją nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj, Kancelaria Komornicza numer II wyznacza oględziny przedmiotowych nieruchomości na dzień 27 września 2021 na godzinę 11:00.