Formularz reklamacyjny

Wypełnij formularz

Pamiętaj! Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych. W treści wiadomości nie podawaj loginu, hasła, numeru PESEL, numeru karty oraz PINu.

Informacje banku o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. W BGK została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: [email protected] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie rejestracji oraz rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji/ skargi / wniosku (zgodnie z Art. 6, ust. 1 lit. c. RODO) złożonej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Informacja zwrotna będzie przesyłana do Pani/Pana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), na podany w formularzu adres e-mail. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji/ skargi / wniosku. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BGK dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.bgk.pl.

Klikając przycisk „Wyślij” oświadcza Pani/Pan, że otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

RozwińZwiń