Napisz do nas

Pamiętaj! Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych. W treści wiadomości nie podawaj loginu, hasła, numeru PESEL, numeru karty oraz PINu.

Informacje banku o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych BGK można kontaktować się pod adresem [email protected]. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na rozpatrywaniu zapytań i wniosków. Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi komunikację. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/

RozwińZwiń