Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Departamenty

Departamenty

 1. Biuro Badań i Analiz (BBA);
 2. Biuro Ochrony Integracji Działań Ochronnych (BDO)
 3. Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW);
 4. Biuro Optymalizacji Operacji (BOO);
 5. Biuro Organizacji Finansowania (BOF);
 6. Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego (BRR);
 7. Biuro Ryzyka Operacyjnego (BRO);
 8. Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);
 9. Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);
 10. Centrum Kompetencji Raportowania (CKR);
 11. Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);
 12. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);
 13. Departament Bankowości Regionalnej (DBR);
 14. Departament Bankowości Transakcyjnej (DBT);
 15. Departament Bezpieczeństwa (DB);
 16. Departament Budownictwa Społecznego (DBS);
 17. Departament Dużych Przedsiębiorstw (DDP);
 18. Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT);
 19. Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);
 20. Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);
 21. Departament HR (DHR);
 22. Departament Instrumentów Finansowych (DIF);
 23. Departament Inwestycji (DIN);
 24. Departament Klientów Strategicznych (DKS);
 25. Departament Komunikacji i Marketingu (DKM);
 26. Departament Kontrolingu (DKL);
 27. Departament Kredytów Trudnych (DKT);
 28. Departament Logistyki i Administracji (DLA);
 29. Departament Obsługi Produktów Cash Management (DCM);
 30. Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);
 31. Departament Operacji IT (DI);
 32. Departament Polityki Wynagrodzeń Organizacji i Spraw Pracowniczych (DPWS);
 33. Departament Prawny (DP);
 34. Departament Programów Europejskich (DPE);
 35. Departament Projektów Sektorowych (DPS);
 36. Departament Rachunkowości (DR);
 37. Departament Rozliczeń Operacji (DRO);
 38. Departament Rozwoju Systemów (DRS);
 39. Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży (DRFS);
 40. Departament Ryzyka Finansowego (DRF);
 41. Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);
 42. Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);
 43. Departament Sektora Samorządowego (DSS);
 44. Departament Skarbu (DS);
 45. Departament Strategii (DST);
 46. Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);
 47. Departament Usług Agencyjnych (DUA); 
 48. Departament Wsparcia Operacji (DWO);
 49. Departament Wsparcia Sprzedaży i Produktów (DWSP);
 50. Departament Współpracy i Zarządzania Siecią Międzynarodową (DWZ);
 51. Departament Zarządu i Rady Nadzorczej (DZRN);
 52. Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);
 53. Departament Zgodności (DZ).