A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888
Departamenty

Departamenty

 • Biuro Badań i Analiz
 • Biuro Dokumentacji Kredytowej
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Zgodności
 • Centrum Kompetencji Raportowania
 • Centrum Operacji i Rozliczeń
 • Centrum Poręczeń i Gwarancji
 • Departament Audytu Wewnętrznego
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Budownictwa Społecznego
 • Departament Dużych Przedsiębiorstw
 • Departament Finansowania Handlu Zagranicznego
 • Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej
 • Departament Finansowania Strukturalnego
 • Departament HR
 • Departament Informatyki
 • Departament Instrumentów Finansowych
 • Departament Kadr Wynagrodzeń i Organizacji
 • Departament Klientów Strategicznych
 • Departament Komunikacji
 • Departament Kontrolingu
 • Departament Kredytów Trudnych
 • Departament Logistyki i Administracji
 • Departament Prawny
 • Departament Programów Europejskich
 • Departament Projektów Sektorowych
 • Departament Rachunkowości
 • Departament Rozwoju Informatyki
 • Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
 • Departament Ryzyka Finansowego
 • Departament Ryzyka Kredytowego
 • Departament Sektora Samorządowego
 • Departament Skarbu
 • Departament Strategii
 • Departament Usług Agencyjnych
 • Departament Wsparcia Sprzedaży i Produktów
 • Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
 • Departament Zarządzania Siecią
 • Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
 • Gabinet Prezesa