A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Departamenty

Departamenty

 1. Biuro Badań i Analiz (BBA);
 2. Biuro Optymalizacji Operacji (BOO);
 3. Biuro Organizacji Finansowania (BOF);
 4. Biuro Rozwoju Produktów Kredytowych (BRPK);
 5. Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego (BRR);
 6. Biuro Ryzyka Operacyjnego (BRO);
 7. Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);
 8. Biuro Wsparcia Zarządu (BWZB);
 9. Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);
 10. Centrum Kompetencji Raportowania (CKR);
 11. Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);
 12. Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego (DAWS);
 13. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);
 14. Departament Bankowości Regionalnej (DBR);
 15. Departament Bankowości Transakcyjnej (DBT);
 16. Departament Bezpieczeństwa (DB);
 17. Departament Dużych Przedsiębiorstw (DDP);
 18. Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT);
 19. Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);
 20. Departament Funduszy Mieszkaniowych (DFM);
 21. Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);
 22. Departament HR (DHR);
 23. Departament Instrumentów Finansowych (DIF);
 24. Departament Inwestycji (DIN);
 25. Departament Klientów Strategicznych (DKS);
 26. Departament Komunikacji i Marketingu (DKM);
 27. Departament Kontrolingu (DKL);
 28. Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM);
 29. Departament Kredytów Trudnych (DKT);
 30. Departament Logistyki i Administracji (DLA);
 31. Departament Obsługi Produktów Cash Management (DCM);
 32. Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);
 33. Departament Operacji IT (DI);
 34. Departament Polityki Wynagrodzeń Organizacji i Spraw Pracowniczych (DPWS);
 35. Departament Prawny (DP);
 36. Departament Programów Europejskich (DPE);
 37. Departament Rachunkowości (DR);
 38. Departament Rozliczeń Operacji (DRO);
 39. Departament Rozwoju Systemów (DRS);
 40. Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży (DRFS);
 41. Departament Ryzyka Finansowego (DRF);
 42. Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);
 43. Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);
 44. Departament Sektora Samorządowego (DSS);
 45. Departament Skarbu (DS);
 46. Departament Strategii Biznesowej (DSB);
 47. Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);
 48. Departament Usług Agencyjnych (DUA); 
 49. Departament Wsparcia Operacji (DWO);
 50. Departament Współpracy i Zarządzania Siecią Międzynarodową (DWZ);
 51. Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (DZNW);
 52. Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);
 53. Departament Zarządzania Zmianami i Procesami (DZZP);
 54. Departament Zgodności (DZ);
 55. Zespół Ochrony Danych (ZOD).