A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Departamenty

Departamenty

1)        Biuro Badań i Analiz (BBA);

2)        Biuro Optymalizacji Operacji (BOO);

3)        Biuro Rozwoju Produktów Kredytowych (BRPK);

4)        Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego (BRR);

5)        Biuro Ryzyka Operacyjnego (BRO);

6)        Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);

7)        Biuro Wsparcia Zarządu (BWZB);

8)        Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);

9)        Centrum Kompetencji Raportowania (CKR);

10)    Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);

11)    Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego (DAWS);

12)    Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);

13)    Departament Bankowości Regionalnej (DBR);

14)    Departament Bankowości Transakcyjnej (DBT);

15)    Departament Bezpieczeństwa (DB);

16)    Departament Dużych Przedsiębiorstw (DDP);

17)    Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT);

18)    Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);

19)    Departament Funduszy Mieszkaniowych (DFM);

20)    Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);

21)    Departament HR (DHR);

22)    Departament Instrumentów Finansowych (DIF);

23)  Departament Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania (DIFO);

24)  Departament Inwestycji (DIN);

25)  Departament Klientów Strategicznych (DKS);

26)  Departament Komunikacji i Marketingu (DKM);

27)  Departament Kontrolingu (DKL);

28)  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM);

29)  Departament Kredytów Trudnych (DKT);

30)  Departament Logistyki i Administracji (DLA);

31)  Departament Obsługi Produktów Cash Management (DCM);

32)  Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);

33)  Departament Operacji IT (DI);

34)  Departament Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych (DPWS);

35)  Departament Prawny (DP);

36)  Departament Programów Europejskich (DPE);

37)  Departament Rachunkowości (DR);

38)  Departament Relacji Międzynarodowych (DRM);

39)  Departament Rozliczeń Operacji (DRO);

40)  Departament Rozwoju Systemów (DRS);

41)  Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży (DRFS);

42)  Departament Ryzyka Finansowego (DRF);

43)  Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);

44)  Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);

45)  Departament Sektora Samorządowego (DSS);

46)  Departament Skarbu (DS);

47)  Departament Strategii Biznesowej (DSB);

48)  Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);

49)  Departament Usług Agencyjnych (DUA);

50)  Departament Wsparcia Operacji (DWO);

51)  Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (DZNW);

52)  Departament Zarządzania Usługami IT (DZU);

53)  Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);

54)  Departament Zarządzania Zmianami i Procesami (DZZP);

55)  Departament  Zgodności (DZ);

56)  Zespół Ochrony Danych (ZOD);

57)  Zespół Współpracy z Fundacją (ZWF)