Centrala

 Centrala

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kod SWIFT: GOSKPLPW

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

Bud. VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

 Numery telefonów

Infolinia: 801 598 888, +48 22 475 8888
Recepcja Centrali Banku: +48 22 475 75 75
Faks: +48 22 475 86 89

Infolinia jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:30