A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikaty

 • BGK Zlecenia
  28.10.2019 r.

  Szanowni Państwo,

  W celu umożliwienia instytucjom będącym państwowymi jednostkami budżetowymi, dokonywanie zapłaty faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności poprzez portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, proponuje się, tymczasowo, możliwość realizacji tych czynności z wykorzystaniem rachunków pomocniczych, o których mowa w §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2018 r,. poz. 2225).

  17.12.2018 r.

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie  "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego" w zakresie:

  1. dostosowania do przepisów:

  a) Nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności:
  • poprzez skrócenie terminów rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczej;

  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

  2. zmian porządkowych o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i organizacyjnym.

  Znowelizowany regulamin w pełnym brzmieniu jest udostępniony na stronie internetowej BGK pod adresem  https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/

  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu podmioty korzystające z usług portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA  są uprawnione do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanych przez Bank zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem umowy, na podstawie której korzystają z tego portalu . Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem odpowiedniej umowy w powyższym terminie oznacza  wyrażenie zgody na  zmiany Regulaminu.

  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy Infolinii BGK  oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.

  19.06.2018 r.

  Szanowni Państwo,

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), która wprowadza Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), Bank udostępni z dniem 1 lipca 2018 r. nową funkcjonalność w formularzu Wniosku KFD w systemie BGK – Zlecenia.

   

  Użytkownik będzie miał możliwość złożyć Wniosek o wypłatę ze środków KFD dla następujących form płatności:

  1.     Przelew MPP – realizacja  Wniosku w PLN, w którym podmiot będący nabywcą towaru lub usługi za pomocą jednego przelewu może dokonać zapłaty na dwa rachunki bankowe sprzedawcy:

  • na tradycyjny rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury – zostanie zaksięgowana kwota stanowiąca wartość sprzedaży netto,
  • na specjalny rachunek wystawcy faktury – Rachunek – VAT zostanie zaksięgowana kwota stanowiąca podatek VAT;

  2.     Przelew zwykły – realizacja Wniosku w PLN – bez podziału na wartość netto i VAT;

  3.     Przelew SWIFT – dotyczy wypłaty w walutach obcych lub wypłaty w PLN na konto w banku zagranicznym.

  Szczegółowy opis korzystania z systemu BGK – Zlecenia w zakresie składania Wniosków określony zostanie w Instrukcji Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK – Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Instrukcja zostanie zamieszczona na portalu komunikacyjnymi z chwilą uruchomienia nowej funkcjonalności.

   

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na Help Desk BGK pod numerem telefonu 022 599 88 88 w dniach roboczych w godz. 7.30 – 17.30 lub na adres poczty elektronicznej bgkzleceniakfd@bgk.pl

  21.12.2017

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych        oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027),                 od 1 stycznia 2018 r. płatności do ZUS będą regulowane na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) danego beneficjenta.

  Jednym przelewem będzie regulowana składka na:

  1. Ubezpieczenie społeczne,
  2. Ubezpieczenie zdrowotne,
  3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP i FGŚP),
  4. Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

  Tym samym o identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

   WAŻNA INFORMACJA!

  1. Wnioski GDDKiA, które obecnie zostały zdefiniowane na rachunki ZUS, w dotychczasowym formacie będą realizowane wyłącznie do 29 grudnia 2017 r. 
   Od 2 stycznia 2018 r. na portalu komunikacyjnym BGK-Zlecenia zostanie udostępniona dla Państwa nowa formatka ZUS do składania wniosków o wypłatę ze środków KFD.
  2. Obecnie przygotowywana jest zmiana Instrukcji użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK - Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Zaktualizowana Instrukcja zostanie opublikowana na portalu komunikacyjnym BGK-Zlecenia.”

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z BGK z Departamentem Finansowania Infrastruktury Transportowej w godzinach 8.00 – 16.00, pod numerem tel. (22) 596 57 47 oraz (22) 522 93 67, lub na adres:

  bgkzleceniakfd@bgk.com.pl

  25.07.2017

  Środki europejskie – wytyczne realizacji płatności dodatkowych 

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji wytycznych realizacji płatności dodatkowych.

  Zaktualizowane wytyczne udostępnione są na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/ w zakładce Płatności dodatkowe (instrukcja)   

  20.02.2017

  NOWY REGULAMIN BGK-ZLECENIA

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 7 marca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

  Zmiany wprowadzone w ww. regulaminie wynikają z nowelizacji przepisów o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r.) w świetle, której BGK nie jest podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne oraz konieczności dostosowania zapisów do innych zewnętrznych  i wewnętrznych regulacji obowiązujących w banku. 

  Znowelizowany regulamin w pełnym brzmieniu jest udostępniony na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/

  12.12.2016

  Bezpieczne korzystanie z systemów BGK

  Szanowny kliencie,

  bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy nie tylko od banku, ale w szczególności od jego użytkowników, w tym także od świadomości każdego z nich z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, co w konsekwencji może prowadzić do strat finansowych dla Państwa instytucji.

  Dbając o bezpieczeństwo transakcji naszych klientów, uruchomiliśmy nową stronę dot. bezpieczeństwa korzystania z systemów banku.

  Zachęcamy do zapoznania się i regularnego śledzenia informacji znajdujących się na stronie: https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/bezpieczne-korzystanie-z-systemow-bgk/

 • BGK24

  Komunikaty dostępne na stronie BGK24.

 • Wyciągi elektroniczne
  31.12.2018 r.

  Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 i 8  Regulaminu usługi Wyciągi elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, że  dostęp do Repozytorium (udostępnianego pod adresem: https://repozytorium.bgk.pl/)  zostanie zablokowany w dniu 7 stycznia 2019 r. Jednocześnie przypominamy, że od dnia 23 października 2018 r. do obsługi usługi Wyciągi elektroniczne Bank udostępnia dla Państwa system: bgk24.  System ten w pełni zastępuje używane dotychczas: Repozytorium Wyciągów Elektronicznych BGK

  9.11.2016

  Informujemy, że od 5 grudnia 2016 r., w związku ze zmianą serwera pocztowego, wyciągi elektroniczne będą wysyłane z adresu bgk-wyciagi@assecods.pl.