A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Komunikaty

 • BGK Zlecenia
  25.07.2017

  Środki europejskie – wytyczne realizacji płatności dodatkowych 

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji wytycznych realizacji płatności dodatkowych.

  Zaktualizowane wytyczne udostępnione są na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/ w zakładce Płatności dodatkowe (instrukcja)   

  20.02.2017

  NOWY REGULAMIN BGK-ZLECENIA

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 7 marca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

  Zmiany wprowadzone w ww. regulaminie wynikają z nowelizacji przepisów o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r.) w świetle, której BGK nie jest podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne oraz konieczności dostosowania zapisów do innych zewnętrznych  i wewnętrznych regulacji obowiązujących w banku. 

  Znowelizowany regulamin w pełnym brzmieniu jest udostępniony na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/

  12.12.2016

  Bezpieczne korzystanie z systemów BGK

  Szanowny kliencie,

  bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy nie tylko od banku, ale w szczególności od jego użytkowników, w tym także od świadomości każdego z nich z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, co w konsekwencji może prowadzić do strat finansowych dla Państwa instytucji.

  Dbając o bezpieczeństwo transakcji naszych klientów, uruchomiliśmy nową stronę dot. bezpieczeństwa korzystania z systemów banku.

  Zachęcamy do zapoznania się i regularnego śledzenia informacji znajdujących się na stronie: https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/bezpieczne-korzystanie-z-systemow-bgk/

  9.11.2016

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w związku z planowanymi pracami administracyjnymi, portal komunikacyjny BGK-Zlecenia będzie niedostępny od dnia 11 listopada 2016 r. (piątek) od godz. 8:00 do dnia 12 listopada 2016 r. (sobota) do godz. 18:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  15.07.2016

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi, portal komunikacyjny BGK Zlecenia będzie niedostępny dla użytkowników w dniu 17.07.2016 r. (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 14:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • BGK@24 Biznes
  26.05.2017

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 i 9  obowiązującego Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, iż bank od 30 czerwca 2017 r. rozpocznie stopniowe wycofywanie z eksploatacji systemu BGK@24BIZNES. Dostęp do starego systemu będzie stopniowo wycofany dla klientów, którzy już mają lub będą mieli wcześniej udostępniony nowy system bankowości elektronicznej bgk24, który w pełni zastępuje system BGK@24BIZNES.

  W związku z powyższym na adres korespondencyjny Państwa organizacji, posiadany przez bank, przekazana zostanie informacja zawierająca termin zablokowania dostępu do systemu BGK@24BINZES. Po upływie tego terminu będą Państwo mogli korzystać wyłącznie z nowego systemu bgk24. Przypominamy, że aktualny Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz Instrukcje użytkownika znajdują się na stronie www.bgk.pl .

  W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z doradcą lub z infolinią BGK pod numerem telefonu 801 598 888 i 22 599 8888.

  3.03.2017

  Informujemy o zmianach w Instrukcji Użytkownika systemu bankowości internetowej BGK@24BIZNES.

  Zmiany dotyczą Rozdziału 2 WYMAGANIA TECHNICZNE oraz Rozdziału 3 BEZPIECZEŃSTWO i wynikają z wycofania wsparcia producenta przeglądarki Firefox dla komponentu wykorzystywanego do podpisu w BGK@24BIZNES.

  12.12.2016

  Bezpieczne korzystanie z systemów BGK

  Szanowny kliencie,

  bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy nie tylko od banku, ale w szczególności od jego użytkowników, w tym także od świadomości każdego z nich z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, co w konsekwencji może prowadzić do strat finansowych dla Państwa instytucji.

  Dbając o bezpieczeństwo transakcji naszych klientów, uruchomiliśmy nową stronę dot. bezpieczeństwa korzystania z systemów banku.

  Zachęcamy do zapoznania się i regularnego śledzenia informacji znajdujących się na stronie: https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/bezpieczne-korzystanie-z-systemow-bgk/

  9.12.2016

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 i 9  obowiązującego Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, iż bank rozpocznie stopniowe udostępnianie klientom nowego systemu bankowości elektronicznej - bgk24, który docelowo w pełni zastąpi system BGK@24BIZNES.

  W związku z powyższym na adres korespondencyjny Państwa organizacji, posiadany przez bank, przesłane zostaną nowe narzędzia autoryzacji (Tokeny sprzętowe) wraz z informacją zawierającą dokładny termin udostępnienia systemu bgk24. Przypominamy, że aktualny Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz Instrukcje użytkownika znajdują się na stronie www.bgk.pl.

  W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z doradcą lub z infolinią BGK pod numerem telefonu 801 598 888 i 22 599 888.

  O terminie wycofania systemu BGK@24BIZNES poinformujemy w odrębnym komunikacie.

  15.07.2016

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi, system bankowości elektronicznej BGK@24Biznes będzie niedostępny dla użytkowników w dniu 17.07.2016 r. (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 14:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  11.12.2015

  Szanowni Klienci,

  informujemy, że 24.12.2015 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tego dnia placówki banku będą zamknięte.

  W kwestiach związanych z depozytami negocjowanymi oraz transakcjami walutowymi można się będzie skontaktować z naszymi dealerami.

  Do Państwa dyspozycji pozostaje również nasza infolinia - czynna do godziny 15.00.

  Zlecenia płatnicze do rozliczenia w dniu 24.12.2015 r. składane w systemie bankowości elektronicznej BGK@24 Biznes będą realizowane za pośrednictwem systemów:

  1. SORBNET -na bieżąco do godz. 14:30
  2.
  ELIXIR -
        - sesje wychodzące  – do godz. 12:00
        - sesje przychodzące – do godz. 14:30
  3.
  OTM - sesje wychodzące – do godz. 11:30
  4.
  SWIFT (polecenia wypłaty za granicę)

  realizacja i odbiór zleceń do godz. 12:00

  Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu Państwa pracy.
  Przepraszamy za powstałe utrudnienia i życzymy Wesołych Świąt.

  24.06.2015

  Ostrzegamy przed nowym rodzajem ataku, na klientów korzystających z bankowości internetowej. Atak jest przeprowadzany z wykorzystaniem rozsyłanych wiadomości o tytule „gdzie realizacja zamówienia!?!" i polega na przesłaniu załącznika w formie pliku np. „przelew.exe", którego ikona może sugerować, że jest to dokument PDF. Próba otwarcia załącznika powoduje uruchomienie złośliwego programu, który podmieni 26 cyfrowy numer rachunków.

   

  Zalecamy :

  • nie otwierać przesyłek poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia oraz załączonych do nich plików lub linków, szczególnie w przypadkach gdyby wskazywały na okoliczności zdarzeń, które nie miały miejsca z Państwa udziałem,
  • sugerujemy, by przed autoryzacją i przed wysłaniem przelewu, zawsze sprawdzić czy numer rachunku odbiorcy przelewu jest prawidłowy porównując go z dokumentem źródłowym.
  16.06.2015

  Szanowni klienci, 
  W trosce o Państwa bezpieczeństwo w trakcie korzystania z bankowości internetowej BGK@24BIZNES, uruchomiona została funkcjonalność polegająca na możliwości filtrowania adresów IP, z których można będzie się zalogować do systemu bankowości internetowej lub zablokować dostęp. 
  Funkcjonalność umożliwia definiowanie puli adresów IP, zarówno dozwolonych jak i zabronionych na poziomie klienta (firmy) albo jego użytkowników w tym filtru czasowego
  .
  Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych może zawierać pojedyncze adresy IP, przedziały adresów IP (definiowane za pomocą wartości brzegowych) lub maski adresów IP (np. 10.$1.1.1 lub 10.01.1.*) 

  Uruchomienie wyżej wymienionej funkcjonalności możliwe jest wyłącznie przez administratorów BGK@24BIZNES w sekcji Konfiguracja ->Uprawnienia użytkowników. 

  Szczegółowy opis funkcjonalności oraz kroków jakie należy podjąć w celu uruchomienia opcji filtrowania adresów IP został zawarty w podręczniku użytkownika w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu, udostępnionym do pobrania na stronie internetowej banku pod adresem http://www.bgk.pl/bgk24-biznes-1/pliki-bgk-24-biznes.

  Mamy nadzieję, iż powyższe rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo bankowości internetowej BGK@24BIZNES. 

  Dodatkowo informujemy, że stale pracujemy nad rozwiązaniami mającymi chronić finanse naszych klientów i staramy się, aby były one zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Przypominamy, że bezpieczeństwo bankowości internetowej w głównym stopniu zależy także od prawidłowego i kompleksowego zabezpieczeń komputerów, których Państwo jesteście użytkownikiem.

  Jeżeli zauważą Państwo nietypowe działanie serwisu bankowości internetowej prosimy o kontakt z bankiem (BGK Linia: 801 66 76 55, (22) 596 59 00).

  8.04.2015 Pamiętaj o bezpieczeństwie w bankowości internetowej!

  W związku z rosnącą liczbą zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo aplikacji internetowych, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na tematykę bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej. 

  26.11.2014 Dostęp do systemów transakcyjnych BGK@24Biznes oraz BGK-Zlecenia

  W związku z wykrytym zagrożeniem bezpieczeństwa dotyczącym protokołu szyfrującego SSL w wersji 3.0, Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje, że od 13 grudnia 2014 r., dostęp do systemów bankowości elektronicznej poprzez portale BGK@24Biznes oraz BGK-Zlecenia będzie możliwy wyłącznie z przeglądarek internetowych wspierających protokół szyfrowania TLS (Transport Layer Security). Rekomendujemy zaktualizowanie przeglądarki internetowej do najnowszej wersji (zalecamy Internet Explorer 7 i nowsze, Opera 5 i nowsze, wszystkie wersje Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). 
  Więcej nt. zaleceń dot. ustawień przeglądarki internetowej znajduje się na stronie głównej banku w zakładce Bezpieczeństwo -> Zasady bezpiecznego korzystania z systemów BGK (czytaj więcej).

 • Wyciągi elektroniczne
  9.11.2016

  Informujemy, że od 5 grudnia 2016 r., w związku ze zmianą serwera pocztowego, wyciągi elektroniczne będą wysyłane z adresu bgk-wyciagi@assecods.pl.