Komunikaty RNS

Rodzina na swoim – informacja dla kredytobiorców

 

Informujemy, że 31 marca br. weszły w życie zmiany ustawowe, które umożliwiają czasowe zawieszenie spłaty rat kredytów z programu Rodzina na swoim.

 

Okres zawieszenia spłaty rat kredytu nie jest wliczany do łącznego okresu 96 miesięcy, w którym kredytobiorcom przysługują dopłaty z programu. 

 

Decyzje dotyczące odroczenia spłaty rat kredytu z programu Rodzina na swoim podejmują  banki kredytujące na wniosek kredytobiorcy. 

 

Klientów, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje o zasadach zawieszenia spłat rat kredytowych, prosimy o bezpośredni kontakt z bankiem, z którym została zawarta umowa kredytu z programu Rodzina na swoim.